Przejdź do stopki

Diagnoza zapotrzebowania mieszkańców Suchej Beskidzkiej na wsparcie w ramach zadania „Małopolska Niania 3.0”

Treść

W związku z realizowanym przez Samorząd Województwa Małopolskiego Zadaniem „Małopolska Niania 3.0”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej przeprowadza diagnozę zapotrzebowania mieszkańców miasta na wsparcie w ramach programu.

Samorząd Województwa Małopolskiego konsekwentnie kontynuuje realizowaną od wielu lat w regionie politykę wspierania Małopolan w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia przez rodziców niani do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Program przewiduje pomoc pracującym rodzicom dzieci w wieku do 3 lat, zamieszkujących w województwie małopolskim, którzy w związku z koniecznością wykonywania pracy zarobkowej, mają problem z zapewnieniem dziecku opieki. Wsparcie adresowane jest w szczególności do rodziców pozostających w trudnej sytuacji, tj. rodziców z niepełnosprawnościami lub wychowujących dziecko z niepełnosprawnościami, bądź samotnie wychowujących dzieci.

Pomoc przyznawana jest w formie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani. świadczenie to może być przyznane rodzicom, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie w roku 2023 nie przekroczył kwoty 2.400,00 zł. Maksymalna wysokość świadczenia to 3.360,00 zł miesięcznie, finansowane po części ze środków Wojewody (1.920,00 zł) i środków własnych Gminy (1.440,00 zł).

Więcej informacji o programie: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania/opis-zadania-malopolska-niania-30

Osoby zainteresowane wsparciem proszone są o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej, w siedzibie Ośrodka przy ul. Mickiewicza 19, pod numerem telefonu 33 874 95 56 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres mops@sucha-beskidzka.pl , do dnia 30 czerwca 2024 r.