Przejdź do stopki

Ulica dr Z. Karaś zostanie wyremontowana

Treść

Niedawno informowaliśmy o podpisaniu przez miasto umowy na remont ul. W. Goetla, który już się rozpoczął. Nie jest to jednak jedyna arteria w Suchej Beskidzkiej, która w najbliższych miesiącach zostanie zmodernizowana. Do połowy sierpnia remont przejdzie również ul. dr Z. Karaś.

Identycznie jak ul. W. Goetla, tak i ul. dr Z. Karaś stanowi fragment ważnego ciągu komunikacyjnego. Umożliwia między innymi dojazd do domów mieszkańcom ulic Nad Stawami i 29 Stycznia, a jednocześnie stanowi alternatywę dla ul. Kościelnej. Wielu kierowców jadących ulicą Mickiewicza, a udających się na cmentarz, do szpitala, Zespołu Szkół im. W. Goetla czy Starostwa Powiatowego wybiera właśnie trasę prowadzącą przez ul. dr Z. Karaś, omijając w ten sposób miejski rynek. Ponadto wyjazd z jednokierunkowej na dolnym odcinku ul. Kościelnej, a w szczególności z jednokierunkowej na całej długości ul. M. Konopnickiej prowadzi właśnie na ul. dr. Z. Karaś. Wszystko to powoduje, że każdego dnia przejeżdża nią kilkaset pojazdów o różnym tonażu.

Duże natężenie ruchu oraz upływający czas spowodowały, że stan techniczny nawierzchni uległ pogorszeniu i zakres prac wykonywanych w ramach pozimowych i cząstkowych remontów jest niewystarczający. Samorząd miasta podjął decyzję o przeprowadzeniu gruntownego remontu ul. dr Z. Karaś. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 370 mb wraz w wcześniejszym uzupełnieniem ewentualnych ubytków w podbudowie, regulację studni i krat kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych i gazowych. W ramach prac nastąpi również przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, a w celu poprawy bezpieczeństwa wzdłuż niego zamontowane zostaną stalowe bariery.

Do przetargu na realizację prac stanęły trzy firmy. Cena najtańszej oferty wyniosła niewiele ponad 616,7 tys. zł, a najdroższej przekraczała 742,5 tys. zł. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania została wybrana oferta złożona przez Firmę Usługowo-Handlową Raf Kop Bis Monika Zielonka z Grzechyni, a cena oferty to ponad 616,7 tys. zł. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania prac do 15 sierpnia br., a zatem w terminie 100 dni od daty podpisania umowy. Zamówienie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego samorząd Miasta pozyskał blisko 337 501 zł, co stanowi 55% kosztów przedsięwzięcia.

Wojciech Ciomborowski