Przejdź do stopki

Poszukiwani asystenci osób z niepełnosprawnością

Treść

Działając w imieniu Gminy Sucha Beskidzka – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Świadczenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w Gminie Sucha Beskidzka w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego" – edycja 2024

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe stanowiące załącznik do ogłoszenia zamieszczonego pod adresem https://bip.malopolska.pl/mopspolecznej7,a,2460881,swiadczenie-uslug-asystenta-osobistego-osoby-z-niepelnosprawnoscia-w-gminie-sucha-beskidzka-w-ramach.html

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka – (w pokoju nr 13, parter) w godzinach jego pracy lub przesłać pocztą elektroniczną (jako skany podpisanych dokumentów) na adres: mops@sucha-beskidzka.pl, w terminie do dnia 22.05.2024 r., do godz. 15.30.