Przejdź do stopki

Antonina Rusin laureatką międzynarodowego konkursu plastycznego

Treść

Przez trzy dekady Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej organizował Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach”. W tym roku odbyła się pierwsza edycja konkursu „Na Szczycie im. Mietka Krzaka”, będąca kontynuacją poprzedniego. W gronie jego laureatów jest Antonina Rusin, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej.

Rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej – taka idea przyświecała Mieczysławowi Krzakowi, gdy 1992 roku zorganizował pierwszą edycję konkursu „Mieszkam w Beskidach”, której finał odbył się tydzień przed niedzielą palmową w roku 1993. Wówczas miał on rangę gminną i napłynęło na niego około 100 rysunków. Na przestrzeni lat konkurs rozrastał się coraz bardziej, a przy tym dochodziły kolejne kategorie, zarówno wiekowe, jak i technik wykonywania prac. W ten sposób urósł do międzynarodowego, interdyscyplinarnego konkursu pod patronatami kuratorów oświaty.

Po nagłej śmierci Mieczysława Krzaka w 2022 roku, GOK w Świnnej zdecydował, że XXX edycja konkursu „Mieszkam w Beskidach” była ostatnią. W jego miejsce ogłoszony został nowy – „Na Szczycie im. Mietka Krzaka”, który jest spadkobiercą poprzedniego i stanowi formę upamiętnienia jego pomysłodawcy. Niezmienna pozostała pierwotna idea, czyli rozbudzanie i poszerzanie szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej. Za cel postawiono sobie również zwracanie uwagi jego uczestnikom na piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany, jakie w nim zachodzą. Konkurs nadal ma charakter interdyscyplinarny, a prace na niego można było wykonać aż w 11 kategoriach (malarstwo, rysunek, wyklejanka, malarstwo na szkle, poezja i proza, grafika komputerowa, fotografia, prezentacja multimedialna, ceramika, nicią malowane, „mama, tata i ja”).

Wieloosobowe jury, którego członkowie są specjalistami z różnych dziedzin sztuki, bardzo wysoko oceniło pracę wykonaną w technice wyklejanki przez Antoninę Rusin, przyznając uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej wyróżnienie w kategorii do 6 lat. Laureatkę nagrodził również Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt.

Wojciech Ciomborowski