Przejdź do stopki

Suski rynek po rewitalizacji

Treść

Po trwających około roku pracach, zakończona została rewitalizacja miejskiego rynku wraz z przyległymi do niego terenami. Przedsięwzięcie zrealizowane przez samorząd Suchej Beskidzkiej znacząco podniosło atrakcyjność tego miejsca zarówno dla mieszkańców, jak i goszczących w naszym mieście.

Stan techniczny infrastruktury rynku już od dłuższego czasu odstawał jakościowo od innych części miasta. Mocno zniszczona i zdeformowana nawierzchnia przestała być ozdobą reprezentacyjnego placu, a wysokie świerki z licznym posuszem, oprócz przysłaniania zabytkowej karczmy Rzym, stwarzały podczas silnych wiatrów coraz większe zagrożenie dla osób i mienia. Przerośnięte drzewa, z odsłoniętym miejscami systemem korzeniowym, który nie tylko uszkadzał płytę rynku, ale i powodował zmniejszenie statyczności świerków, sprawiał, że te po prosu mogły się przewrócić. Opracowany projekt rewitalizacji, której celem było odnowienie i uporządkowanie przestrzeni był kompromisem pomiędzy oczekiwaniami mieszkańców, koncepcjami przygotowanymi przez miasto i wytycznymi konserwatora zabytków. I to właśnie wykonanie dokumentacji projektowej, a szczególnie proces uzgodnienia z konserwatorem zabytków było najbardziej czasochłonnym procesem, trwającym blisko trzy lata.

Podczas kilkunastomiesięcznych prac całkowicie przebudowana została infrastruktura podziemna, nawierzchnie ulic i placów, które wykonano z kamienia naturalnego. Przedsięwzięcie było doskonałą sposobnością do poszerzenia ulicy Rynek i wytyczenia na niej trzech pasów ruchu i tym samym lewoskrętu w kierunku ul. Piłsudskiego, co pozwala teraz kierowcom sprawniej i bezpieczniej pokonywać skrzyżowanie. Zastąpienie nawierzchni asfaltowej płytami granitowymi, których użyto także do wykonania nawierzchni głównego placu oraz tzw. małego rynku, sprawia wrażenie powiększenia przestrzeni i zarazem w spójny sposób łączy obie części reprezentacyjnego placu miasta.

Zakres robót obejmował również wymianę i przebudowę małej architektury rynku i uzupełnienie jej o nowe elementy. Dużą atrakcją zarówno dla mieszkańców, jak i turystów jest atrapa koła młyńskiego, która w symboliczny sposób przypomina, że niegdyś w sąsiedztwie karczmy Rzym istniał młyn wodny. Przebudowana została istniejąca na rynku fontanna, która teraz została usytuowana bardziej centralnie. Zdobiące ją rzeźby konia herbowego, pana Twardowskiego oraz Mefistofelesa przed ponownym zamontowaniem zostały oczyszczone, odzyskując pierwotny, okazały wygląd. Rewitalizacja rynku pozwoliła również na uporządkowanie terenów zielonych, których powierzchnia została zwiększona.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzona została także termomodernizacja Domu Katolickiego. W obrębie rynku przebudowane zostały, a właściwie wybudowane od nowa, dwa parkingi - przy ul. J. Piłsudskiego, gdzie wytyczonych zostało 40 miejsc parkingowych i T. Nieszczyńskiej, gdzie również może parkować około 40 samochodów. Na obu została wykonana kanalizacja deszczowa oraz zainstalowano oświetlenie, co umożliwia komfortowe korzystanie z nich również po zmroku, jak i w niesprzyjających warunkach pogodowych. Ponadto po drugiej stronie Stryszawki uporządkowany został skwer u zbiegu ulic Zamkowej i J. hr. Tarnowskiego wydzielony niegdyś z parku zamkowego.

Rewitalizacja rynku już się zakończyła. Potrzeba jednak jeszcze nieco czasu, aby posadzone rośliny urosły i tym samym przestrzeń zyskała finalny wygląd. Jednak już teraz zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorami, gdy część elementów małej architektury jest podświetlona, główny plac miasta jest odwiedzany przez mieszkańców, którzy spędzają na nim wolny czas, spotykając się ze znajomymi.

 

Wojciech Ciomborowski