Przejdź do stopki

Akcja „Sprzątanie świata” w Suchej Beskidzkiej

Treść

Obchodzony 22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi oraz akcja „Posprzątaj z nami Małopolskę” mają zwracać naszą uwagę na potrzebę dbania o planetę. Od wielu lat w celu budowania świadomości ekologicznej oraz inicjowania działań na rzecz ochrony środowiska, z inicjatywy Burmistrza Miasta Stanisława Lichosyta organizowana jest w naszym mieście wiosenna akcja „Sprzątanie świata”, w którą aktywnie włączają się dzieci i młodzież.

Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe tegoroczna akcja „Sprzątania świata” była rozłożona w czasie. Uczniowie najmłodszych klas (0-III) Szkoły Podstawowej nr 1, wyposażeni w worki oraz rękawiczki ochronne, porządkowali teren wokół placówki, a także stadion sportowy. Starsi także zbierali odpady, które w przypadkowych miejscach wyrzuciły nieodpowiedzialne osoby, mające za nic środowisko naturalne i wykazujące się brakiem poszanowania wspólnej przestrzeni. W ten sposób uczniowie klas IV-VIII oczyścili ze śmieci między innymi rejon ulic: Nad Stawami, płk. T. Semika, Armii Krajowej, Gospodarczej, Szczepkowskiego, a także las w bezpośrednim sąsiedztwie goprówki.

Jak co roku, w akcji wzięli również udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii. Porządkowali teren wokół własnych szkół oraz najbliższej okolicy. Z workami, które z minuty na minutę coraz bardziej zapełniali znalezionymi opakowaniami po przekąskach, puszkami i butelkami po napojach oraz szeregiem innych odpadków, pokonywali ulice: Błądzonka, Zasypnicka, Role, a także drogę prowadzącą do boiska siatkarskiego przy wodospadzie oraz teren wzdłuż rzeki od wodospadu w stronę SP nr 2.

Z zaangażowaniem w sprzątanie miasta włączyły się także dzieci z Miejskiego Przedszkola Samorządowego. Wyposażone nie tylko w rękawiczki i worki, ale również wiedzę na temat segregowania odpadów, szukały i zbierały śmieci w najbliższej okolicy przedszkola, wykazując się przy tym dużą starannością oraz spostrzegawczością. Troską o wygląd miasta wykazali się również wychowankowie Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej. Podobnie, jak w poprzednich latach porządkowali teren wokół budynku, a także częściowo teren potartaczny.

Coraz więcej mieszkańców naszego miasta zyskuje wiedzę jak szkodliwe jest zaśmiecanie terenów zielonych, ale nadal ważne jest uświadamianie, że każde nasze zachowanie ma wymierne skutki dla środowiska. Inicjatywy takie jak „Sprzątanie świata” uczą dbania o przyrodę i własne otoczenie, a także uświadamiają jakie są konsekwencje degradujących działań ludzi, za sprawą których w dalszym ciągu konieczne jest organizowanie podobnych akcji, które gdyby nie naganne zachowanie części z nas nie byłyby już potrzebne. Od nas samych zależy teraz czy posprzątane przez dzieci i młodzież obszary miasta pozostaną takimi na długo.

Wojciech Ciomborowski