Przejdź do stopki

Ulica W. Goetla zostanie wyremontowana

Treść

Ulica W. Goetla stanowi fragment jednego z najważniejszych ciągów komunikacyjnych, pozwalających na sprawne przemieszczanie się pomiędzy różnymi częściami miasta. Z uwagi na pogarszający się jej stan techniczny samorząd miasta podjął decyzję o przeprowadzeniu remontu, który jednocześnie poprawi bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

W ostatnich latach nawierzchnia ul. W. Goetla, która ulegała uszkodzeniu nie tylko wskutek użytkowania przez kierowców, ale również oddziaływania na nią niekorzystnych czynników pogodowych, była naprawiana w ramach remontów cząstkowych przeprowadzanych zazwyczaj wiosną. Teraz ta ważna arteria, umożliwiająca między innymi przejazd pomiędzy miejskimi osiedlami bez konieczności korzystania z drogi wojewódzkiej, przejdzie gruntowny remont. Zakres robót obejmuje miejscowe wzmocnienie podbudowy drogi, wymianę nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 410 mb, regulację studni i krat kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych oraz przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej. W celu podniesienia bezpieczeństwa pieszych zmodernizowane zostaną przejścia dla pieszych poprzez ich tzw. wyniesienie.

Do przetargu na realizację zadania "Remont drogi gminnej 44897K w km od 0+000,00 do km 0+410,00 w miejscowości Sucha Beskidzka, Gmina Sucha Beskidzka" stanęło sześć firm. Cena najtańszej oferty wynosiła ponad 435,2 tys. zł, a najdroższej 561,6 zł. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania, wybrana została oferta złożona przez Zakład Wykonawstwa Geomel Piotr Merak z Krakowa, która była najkorzystniejsza cenowo ze wszystkich jakie wpłynęły. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania prac do 26 lipca br., a zatem w terminie czterech miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamówienie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego samorząd Miasta pozyskał blisko 239,4 tys. zł, co stanowi 55% kosztów przedsięwzięcia.

Wojciech Ciomborowski