Przejdź do stopki

Szanujmy wspólną przestrzeń

Treść

Trwająca obecnie wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektronicznych jest okazją, aby nie tylko przypomnieć jej zasady, ale także uświadomić sobie, że kierowanie się własnym dobrem nie może mieć negatywnego wpływu na estetykę miasta. Wciąż nie wszyscy stosują się bowiem do przyjętych uregulowań.

Przez cały rok odpady wielkogabarytowe, do których zaliczamy między innymi różnego rodzaju meble (stoły, szafy, krzesła, sofy, itp.), materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów z nieruchomości zamieszkałych można przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wadowickiej 4a. Z uwagi właśnie na ich niekiedy duże rozmiary oraz ciężar, w celu ułatwienia mieszkańcom ich wyrzucenia, samorząd Suchej Beskidzkiej dwa razy w roku organizuje zbiórki, odbierając je sprzed posesji. Aby jednak odbiór przebiegał sprawnie, a zarazem miasto w tym czasie nie przypominało składowiska odpadów ustalone zostały zasady, których mieszkańcy powinni przestrzegać.

Każdorazowo zbiórka prowadzona jest przez trzy dni w wyznaczonych na każdy z nich rejonach miasta. Takie rozwiązanie ma na celu unikanie sytuacji, że odpady są wystawione przed posesjami przez kilka dni, co z jednej strony pogarsza estetykę, a po drugie powoduje, że w przypadku wystąpienia opadów deszczu nasiąkają wodą i stają się kilkukrotnie cięższe i tym samym koszty zbiórki są dużo większe. Z tego względu mieszkańcy powinni wystawiać odpady wyłącznie w dniu prowadzenia zbiórki do godz. 7.00.

Odpady wielkogabarytowe i elektryczne powinny być wystawiane przed własne posesje (wyłącznie jeżeli ich odbiór sprzed niej jest niemożliwy, to w innym miejscu ogólnodostępnym), a nie gromadzone w jednym miejscu nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim w celu identyfikacyjnym (pracownicy Zakładu Komunalnego sprawdzają czy właściciel nieruchomości uiszcza opłaty za odbiór odpadów). Do tego rodzaju odpadów nie należą między innymi: odpady budowlane powstające podczas remontów prowadzonych we własnym zakresie, palety, kabiny prysznicowe, panele ścienne i podłogowe, okna, drzwi, części pojazdów, farby i opakowania po nich, opony, odpady ogrodowe i odzież. Tym samym takie rzeczy nie są odbierane i ich właściciel ma świadomość, że jeżeli po przeprowadzonej zbiórce pozostały przed jego nieruchomością, to musi je we własnym zakresie przewieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub zabrać na własną posesję.

Przypominamy, że ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą oddawać tego rodzaju odpady odpłatnie w PSZOK.

Wojciech Ciomborowski