Przejdź do stopki

Konsultacje społeczne Programu ochrony środowiska przed hałasem

Treść

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt programu, jak i prognoza oddziaływania na środowisko, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale „Konsultacje społeczne/Programy i projekty” oraz na stronie internetowej www.malopolska.pl w dziale „Dla mieszkańców/Konsultacje społeczne”.

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 25 kwietnia 2024 r. na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Ponadto projekty dokumentów są wyłożone do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56, Dziennik Podawczy, w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

W ramach konsultacji społecznych, w dniu 23 kwietnia 2024 r. (tj. wtorek) o godz. 13.00 w Hotelu Polonez (sala lustrzana) przy ul. Reymonta 15 w Krakowie, odbędzie się otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych.

Informację publikujemy na prośbę UMWM w Krakowie.