Przejdź do stopki

Uroczysta sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka na zakończenie VIII kadencji

Treść

Zamek Suski jest miejscem, w którym organizowane są najważniejsze wydarzenia w życiu miasta. 3 kwietnia w Sali Rycerskiej odbyła się uroczysta LXII Sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka na zakończenie VIII kadencji samorządu.

Wśród gości zaproszonych na uroczystą sesję, którą rozpoczął krótki koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej, byli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, przedstawiciele instytucji, urzędów, firm, służby zdrowia, placówek oświaty, instytucji kultury, klubów sportowych, stowarzyszeń oraz organizacji działających na terenie naszego miasta, a także osoby, które na przestrzeni ostatnich ponad pięciu lat angażowały się w sprawy dotyczące społeczności lokalnej i Suchej Beskidzkiej.

W swoich przemówieniach okolicznościowych zarówno Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt, jak i Przewodniczący Rady Miasta Krystian Krzeszowiak przypomnieli, że była to najdłuższa kadencja samorządu po transformacji ustrojowej w 1990 roku. Obfitowała w wiele wydarzeń, jakich ani Polska, ani świat nie doświadczył w powojennej historii. To m.in. okres stanu epidemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń, skutków wojny w Ukrainie oraz galopującej inflacji. W jej trakcie Rada Miasta, której posiedzenia zaczęto transmitować i udostępniać w internecie mieszkańcom, przyjęła niemal pół tysiąca uchwał, a Burmistrz Miasta wydał 1908 zarządzeń, 15 332 decyzji administracyjnych i 34 970 decyzji podatkowych, a do Urzędu Miasta wpłynęło ponad 84 tys. pism, podań i dokumentów, wymagających rozpatrzenia.

O stabilnym rozwoju miasta decyduje skuteczność władz samorządowych, a ostatnie ponad pięć lat, to okres kontynuacji pozytywnych przemian i utrzymanie wysokiego poziomu zrównoważonego rozwoju Suchej Beskidzkiej. Determinacja Rady Miasta i Burmistrza Miasta, podejmowanie przez nich niekiedy bardzo trudnych decyzji, pozwoliło na zrealizowanie kolejnych inwestycji podnoszących komfort życia mieszkańców. Największym przedsięwzięciem mijającej kadencji, było wybudowanie nowoczesnego Centrum Kultury i Filmu. Dużą i kosztowną inwestycją była również przebudowa Centrum Sportu i Rekreacji Babia Góra. Niezwykle ważna była także odbudowa oranżerii w zespole zamkowo-parkowym z adaptacją na kawiarnię z kręgielnią. Ten cenny budynek został przywrócony „do życia” niemal z całkowitej ruiny, stając się obecnie wraz z zamkiem jednym z najpiękniejszych obiektów zabytkowych nie tylko w Suchej Beskidzkiej, ale w całym regionie. Obecnie dobiegają końca prace związane z rewitalizacją miejskiego rynku. Podsumowując kadencję, Burmistrz zwrócił także uwagę, że w jej trakcie samorząd kontynuował modernizację i rozbudowę sieci drogowej i podejmował liczne działania na rzecz ochrony środowiska. Podkreślił, że na to jak żyje się w Suchej Beskidzkiej wpływa również szereg drobnych elementów, składających się na estetykę miasta, takich jak mała architektura, miejsca rekreacji i wypoczynku, ale także zadbane deptaki, czyste ulice czy zieleń miejska.

Skuteczność w działaniu jaką wykazuje się samorząd Suchej Beskidzkiej wielokrotnie akcentowali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach dziękowali zarówno Burmistrzowi Miasta, jak i Radzie Miasta za dobrą współpracę. Zwrócili uwagę, że w mieście dobrze się mieszka, pracuje i spędza wolny czas, a samorząd stwarza ku temu znakomite warunki.

Uroczysta  sesja stała się okazją do wręczenie tytułów honorowych „Zasłużony dla Miasta Sucha Beskidzka”. Na wniosek Burmistrza Miasta podczas marcowej sesji Rada Miasta przyznała go dwóm radnym– Panom Adamowi Leśniakowi i Januszowi Siwcowi. Następnie Burmistrz Miasta wraz z Przewodniczącym Rady Miasta wręczyli pozostałym radnym podziękowania za sumienną, rzetelną pracę na rzecz społeczności lokalnej. Wcześniej podkreślili, że w suskim samorządzie jest to cel nadrzędny, a nie ma w nim natomiast miejsca na uprawianie polityki.

Podczas sesji wieńczącej VIII kadencję zaprezentowany został wydany nakładem Gminy Sucha Beskidzka albumu „Sucha Beskidzka na fotografiach. Spacer przez trzy dekady”. Publikacja jest zaproszeniem do swoistej podróży w czasie, gdzie za pomocą obrazów ukazany został ogrom zmian, jakie dokonały się w Suchej Beskidzkiej w ciągu ostatnich trzech dekad.

Sesję poprzedziła msza święta odprawiona w kaplicy zamkowej przez proboszcza parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ks. Wiesława Popielarczyka, który podczas nabożeństwa podkreślił jak na przestrzeni lat, dzięki przemyślanym decyzjom i skutecznym działaniom samorządu, zmieniła się i rozwinęła Sucha Beskidzka.

/Wojciech Ciomborowski/