Przejdź do stopki

Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej Mecenasem Kultury Powiatu Suskiego

Treść

Zaszczytny tytuł honorowy „Mecenas Kultury Powiatu Suskiego” przyznawany jest osobom i instytucjom, które w szczególny sposób wspierają działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. 27 marca podczas LXII Sesji Rady Powiatu Suskiego uroczyście ogłoszono, że przyznano go Szkole Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej. Stanowiącą dowód jego nadania statuetkę z rąk Starosty Suskiego Józefa Bałosa, któremu towarzyszyli Wicestarosta Suski Zbigniew Hutniczak i Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Jan Banaś, odebrała Dyrektor Szkoły Renata Trybała.

Za kryteria przyznawania honorowego tytułu „Mecenas Kultury Powiatu Suskiego” uznaje się: wartość i znaczenie podejmowanych przez osoby i instytucje działań wspierających kulturę, w różnych formach pomocy materialnej lub rzeczowej, a w szczególności przedsięwzięć ważnych dla oblicza kulturalnego Powiatu Suskiego.

Kapituła, wnioskując o nadanie Szkole Muzycznej I stopnia tytułu honorowego „Mecenas Kultury Powiatu Suskiego” podkreśliła, że powstała z inicjatywy Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Stanisława Lichosyta publiczna, bezpłatna, Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców regionu w zakresie kształcenia muzycznego. Rozpoczęła działalność 1 września 2012 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 lipca 2012 r. Dyrektorem od momentu jej powstania jest mgr Renata Trybała.

W suskiej szkole działają orkiestra smyczkowa, orkiestra dęta, orkiestra gitarowa, combo jazzowe oraz zespoły kameralne (puzonowy, fletowy, fortepianowy). Na przestrzeni ponad dziesięciu lat działalności szkoły jej uczniowie byli doceniani, wyróżniani i nagradzani na wielu przeglądach i konkursach muzycznych, także ogólnopolskich, co najlepiej świadczy o wysokim poziomie nauczania i kwalifikacjach zatrudnionej kadry. Wśród tych osiągnięć warto wymienić m.in. pierwsze miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym Cellolove w Krakowie, tytuł laureata IV Ogólnopolskiego Konkursu w ramach Festiwalu „W barokowym stylu” dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów, gitarzystów oraz zespołów kameralnych, drugie miejsca w II Ogólnopolskim Konkursie Skrzypiec i Altówki Antoniego Cofalika Sułkowice, III Ogólnopolskim Konkursie „Młodzi Artyści na Zamku Suskim”, V Międzyszkolnym Konkursie „Moja muzyka jest we mnie” w Skawinie i III Międzyszkolnym Konkursie Pianistycznym dla uczniów klas Fortepianu Dodatkowego w Pałecznicy i szeregu innych. Przy szkole działa także Suska Orkiestra Zamkowa, w której skład wchodzą uczący w niej nauczyciele.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej, celem aktywizowania uczniów do nauki i podnoszenia jakości pracy, organizuje corocznie szereg konkursów wewnątrzszkolnych. Jest również organizatorem konkursu o zasięgu ogólnopolskim „Młodzi Artyści na Zamku Suskim”, adresowanego do uczniów klas skrzypiec i wiolonczeli szkół muzycznych I stopnia. Konkurs odbywa się w suskim zamku, spotykając się z coraz większym zainteresowaniem środowisk muzycznych z całego kraju. Dotychczas odbyło się pięć edycji konkursu, a w 2023 r. wzięło w nim udział 104 uczestników.

Szkoła jest jedyną placówką tego typu w powiecie suskim, z tego powodu uczęszczają do niej nie tylko uczniowie z Suchej Beskidzkiej, ale również z okolicznych gmin. Przez ponad dziesięć lat swojego istnienia wpisała się już na trwałe w krajobraz kulturalny miasta i regionu, a liczne osiągnięcia jej wychowanków i uzyskana renoma świadczą o tym, jak ważną odgrywa rolę w kształceniu i wychowaniu utalentowanej muzycznie młodzieży z obszaru Podbabiogórza.

Dyrektor Renata Trybała odbierając zaszczytny tytuł podkreśliła, że w pierwszej kolejności słowa uznania należą się Burmistrzowi Stanisławowi Lichosytowi, gdyż to z jego inicjatywy powstała Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej. Samorząd miasta, realizując kolejne przedsięwzięcia (między innymi tworząc nowe pracownie), stwarza przy tym dzieciom i młodzieży coraz lepsze warunki do podnoszenia muzycznych umiejętności.

 

Wojciech Ciomborowski

 

Zdjęcia