Przejdź do stopki

Przeterminowane lekarstwa można oddać w Miejskiej Przychodni Zdrowia

Treść

Przeterminowane preparaty farmaceutyczne to niezwykle niebezpieczne odpady. Wyrzucanie ich do śmietnika lub kanalizacji sanitarnej jest niedopuszczalne. W Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej przy ul. Handlowej 1 umieszczony został specjalny pojemnik, na tego rodzaju odpady.

W niemal każdym domu można znaleźć niepotrzebne lekarstwa, których nikt z domowników już nie używa i dawno straciły one termin ważności. Sporo osób zapomina lub nie ma świadomości, że takie preparaty farmaceutyczne nie mogą być wyrzucane do koszy na śmieci, gdyż stwarzają poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Substancje w nich zawarte mogą przedostać się do gleby lub wód gruntowych, skażając je i zakłócając ekosystem, a tym samym wywołując długoterminowe skutki. Leki trafiające do ogólnodostępnych koszy stanowią szczególnie duże niebezpieczno dla małych dzieci. Ze względu na swój wygląd, nierzadko przypominają one cukierki, co może skusić do ich zjedzenia. Na przestrzeni lat w całym kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia się nieletnich pastylkami znalezionymi w pojemnikach na śmieci. Jeżeli przeterminowane medykamenty znajdą się ostatecznie na składowisku odpadów, to mogą również stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia żerujących tam zwierząt.

W Suchej Beskidzkiej przeterminowane lekarstwa można było dotychczas oddawać do utylizacji w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wadowickiej. W celu zwiększenia mieszkańcom możliwości bezpiecznego pozbycia się niepotrzebnych już medykamentów, w Miejskiej Przychodni Zdrowia dodatkowo ustawiony został specjalny pojemnik, do którego, w godzinach pracy MPZ (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00), można wyrzucać zalegające w domach lekarstwa.

/Wojciech Ciomborowski/