Przejdź do stopki

WSTiE zaprasza na konferencję "Zarządzanie turystyką na szczeblu lokalnym w ocenie interesariuszy

Treść

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej zaprasza na konferencję zamykającą realizację projektu „Procesy i model integracji interesariuszy lokalnej gospodarki turystycznej po pandemii COVID-19”, realizowanego w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” Ministra Edukacji i Nauki.

Konferencja „Procesy i model integracji interesariuszy lokalnej gospodarki turystycznej po pandemii COVID-19. Zarządzanie turystyką na szczeblu lokalnym w ocenie interesariuszy” odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2024 roku o godz.11.00 w Zamku Suskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań dotyczących stanu relacji i wzajemnych oczekiwań samorządu terytorialnego odpowiedzialnego za turystykę, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych oraz przedsiębiorców. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną także rekomendacje niezbędne dla integracji interesariuszy jako efektu partnerstwa publiczno-prywatnego będącego narzędziem w nowoczesnym zarządzaniu gospodarką turystyczną na szczeblu regionalnym i lokalnym. Dwa panele tematyczne: „Razem czy osobno? Kompetencje DMO i JST” oraz „Jak rozumieć integrację lokalnych interesariuszy gospodarki turystycznej?” pozwolą na żywą dyskusję i wymianę poglądów.

W gronie prelegentów znajdą się realizatorzy projektu, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej, ROT i LOT, samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

Zgłoszenia do udziału w konferencji można dokonać w formie elektronicznej: http://wste.edu.pl/konferencja-dmo/.

 

 Z poważaniem
dr Marek Łabaj, prof. WSTiE
Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Program konferencji:

Czas

Punkt programu

11.00 – 11.30

Rejestracja uczestników

11:30 – 11:40

Przywitanie gości i otwarcie konferencji – dr Marek Łabaj, prof. WSTiE, Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii; Maria Grzechynka, Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

11:40 – 11:50

Wprowadzenie do projektu – dr Marek Nocoń, prof. WSTiE i Ekologii

11:50 – 12:00

Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

12:00 – 12:10

Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystyki

12:10 – 12:20

Wystąpienie przedstawiciela Polskiej Organizacji Turystycznej

12.20 – 12.30

Czy turystyką można zarządzać? - Izabela Stelmańska, zastępczyni Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Prezeska Mazowieckiej Organizacji Turystycznej

12.30 – 12.50

Współczesne DMO a ROT i LOT w świetle badań – dr Bartłomiej Walas, prof. WSTiE

12:50 – 13:10

Przerwa kawowa

 

13:10 – 13:25

Opłata turystyczna – narzędzie poprawy zarządzania czy kość niezgody? – dr hab. Jacek Borzyszkowski, prof. WSB, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

13:25 – 13:40

Turystyka w 2030 roku – scenariusze obszarów interwencji – dr Wojciech Fedyk, AWF Wrocław

13:40 – 14:00

Dyskusja

14.00 – 15.00

Obiad

15.00 – 15.15

Wizja zarządzania regionalną i lokalną gospodarką turystyczną oczami FROT – Agnieszka Sikorska - Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

15.15 – 15.25

Partnerstwo lokalne – wstęp do paneli dyskusyjnych – Grzegorz Soszyński, Prezes Organizacji Turystycznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

15.25 – 16.15

Razem czy osobno? Kompetencje DMO i JST – panel dyskusyjny: E. Kantor, I. Stelmańska, M. Chełkowska, J. Feiga, P. Mielec, P. Mierniczak, D. Borek

16.15 – 17.00

Jak rozumieć integrację lokalnych interesariuszy gospodarki turystycznej?

– panel dyskusyjny: M. Mączyński, K. Jędrocha, POT - J. Janowski, A. Sikorska, D. Lachowska