Przejdź do stopki

Urząd Statystyczny w Krakowie przeprowadzi badania ankietowe

Treść

Urząd Statystyczny w Krakowie poinformował, że w 2024 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe.

Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. Wszystkie badania realizowane są zarówno metodą wywiadu telefonicznego, jak i bezpośredniego przez pracowników Urzędu (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych.

Przypominamy, że każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie. Pozwala to zweryfikować tożsamość odwiedzającej nas osoby i tym samym uniknąć wpuszczenia do mieszkania lub domu osoby podszywającej się pod ankietera.  

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Więcej informacji:
Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie
Telefony: +48695256281, +48532459441, +48126563032;
Infolinia: +48222799999;
Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl.