Przejdź do stopki

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Sucha Beskidzka

Treść

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Sucha Beskidzka

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka ogłasza konsultacje społeczne dotyczące przyłączenia osiedla Wójciki w Tarnawie Dolnej (Gmina Zembrzyce) do Suchej Beskidzkiej. Z prośbą o włączenie tego obszaru w granice miasta zwrócili się mieszkańcy osiedla, argumentując swój wniosek m.in. układem komunikacyjnym oraz cyt.: „...Od zawsze jesteśmy związani z Miastem Sucha Beskidzka, wszystkie sprawy załatwiamy w tutejszych urzędach. Dzieci z naszego osiedla uczęszczają do szkół oraz przedszkoli na terenie miasta. Większość naszych mieszkańców pracuje w Suchej Beskidzkiej, korzystamy ze sklepów, kina  i kościoła…”.

Konsultacje mają na celu uzyskanie opinii mieszkańców Suchej Beskidzkiej w tym zakresie. Skierowane są do osób pełnoletnich i potrwają od dnia 06 grudnia do dnia 22 grudnia 2023 r.

Można wziąć w nich udział poprzez wypełnienie ankiety, dostępnej na stronie internetowej miasta: www.sucha-beskidzka.pl lub w jednej z poniższych lokalizacji:

  • w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19,
  • w sekretariacie Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 w Suchej Beskidzkiej, ul. Błądzonka 118,
  • w recepcji Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 27.

Wypełnione ankiety należy składać w dniach i godzinach pracy ww. instytucji lub przesłać drogą elektroniczną na adres: info@sucha-beskidzka.pl.

 


 

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic
administracyjnych Gminy Sucha Beskidzka

Na podstawie Zarządzenia Nr 1758 / 2023 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Sucha Beskidzka, w dniach od 06 grudnia do 22 grudnia    2023 r. odbyły się konsultacje z mieszkańcami miasta, dotyczące przyłączenia osiedla Wójciki  w Tarnawie Dolnej (Gmina Zembrzyce) do Suchej Beskidzkiej. Opinia mieszkańców wyrażona została w formie ankiet.