Przejdź do stopki

OPERAT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE MIASTA SUCHA BESKIDZKA DROGI GMINNE I WEWNĘTRZNE SEZON 2023/2024

Treść

OPERAT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE MIASTA SUCHA BESKIDZKA DROGI GMINNE I WEWNĘTRZNE SEZON 2023/2024

 

I. ZADANIA AKCJI ZIMOWEJ

Dopuszczalne są odstępstwa w przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych /zamiecie, burze śnieżne itp./

Do zadań prowadzących zimowe utrzymanie dróg należy:

 • przygotowanie materiału i sprzętu do akcji zimowej,
 • odśnieżanie jezdni, placów, chodników, miejsc postojowych itp. na podstawie zawartych umów
  na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2023/2024,
 • w przypadku wystąpienia gołoledzi posypywanie niebezpiecznych odcinków dróg, podjazdów, zakrętów, przejazdów kolejowych, skrzyżowań itp. materiałem szorstkim oraz wywóz śniegu, błota śnieżnego
  w razie intensywnych opadów śniegu, które powodowałyby zakłócenie w ruchu drogowym,
 • w czasie nadmiernych opadów śniegu wywóz śniegu, błota śnieżnego i lodu.

MIASTO SUCHA BESKIDZKA W SEZONIE ZIMOWYM 2023/2024 BĘDZIE UTRZYMYWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

PIASKIEM BĘDĄ POSYPYWANE:

chodniki przy:

 • ul. Mickiewicza /od sklepu Żabka do ul. Role/,
 • ul. Mickiewicza /od Rynku do przejścia dla pieszych na wysokości skrzyżowania z ul. Krzeszowiaków/,
 • ul. Makowskiej do granicy z Makowem Podhalańskim,
 • ul. T. Semika,
 • ul. Szpitalnej /od skrzyżowania z ul. J. Piłsudskiego do ul. 3 Maja oraz od ul. Szpitalnej do budynku Starostwa Powiatowego/,
 • ul. Gospodarczej, do Miejskiej Przychodni Zdrowia i ul. A. Szczepkowskiego,
 • ul. B. Wildera,
 • ul. Zamkowej,
 • ul. Handlowej,
 • ul. Spółdzielców,
 • ul. 29 Stycznia,
 • ul. Wiosennej,
 • ul. Cmentarnej,
 • ul. Kościelnej,
 • na os. Beskidzkim

ponadto:

 • płyta Rynku + miejsca postojowe obok Karczmy Rzym,
 • ciąg pieszo-jezdny od ul. Płk T. Semika do ul. Z. Karaś,
 • miejsca postojowe obok Urzędu Miasta oraz przy Orliku, okolice budynku Urzędu Miasta;

chodniki na mostach: ul. Rynek, ul. Przemysłowa, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Beniowskiego,
ul. Makowska,

dojścia do przejść dla pieszych obok: sklepu „Pod Wiązem”, Urzędu Skarbowego, Szkoły Podstawowej  Nr 1, budynku PTTK, Spółdzielni Mieszkaniowej „Beskid”, budynku Poczty Polskiej, PKP, Banku PKO, skrzyżowania z ul. Krzeszowiaków, Szkoły Podstawowej Nr 2, postoju Taxi - budynku Sądu, skrzyżowania w Rynku, ul. M. Konopnickiej, ul. J. Piłsudskiego, ul. hr. J. Tarnowskiego, ul. Zamkowej, ul. Batalionów Chłopskich;

Ponadto piaskiem posypywane będą:

 • przystanki autobusowe,
 • schody od Szkoły Podstawowej Nr 1 do ul. Wiosennej,
 • schody od piekarni „Jacuś” doplacu targowego,
 • wejście na kładkę prowadzącą od os. Garce + kładka,
 • kładka prowadząca na ul. Turystyczną.

GRYSEM BĘDĄ POSYPYWANE:

 • niebezpieczne odcinki dróg tj. podjazdy, zakręty,
 • ul. Z. Karaś,
 • ul. Krótka,
 • ul. M. Konopnickiej,
 • ul. Cmentarna,
 • ul. 29 Stycznia,
 • ul. Nad Stawami,
 • ul. T. Semika,
 • ul. W. Goetla, droga boczna od ul. W. Goetla ,
 • ul. Szczepkowskiego,
 • ul. Handlowa,
 • ul. Billy Wildera,
 • ul. Zielona + chodnik,
 • ul. Spółdzielców,
 • ul. Gospodarcza + miejsca postojowe,
 • ul. Beniowskiego,
 • ul. 3 Maja /do skrzyżowania z ul. Panoramiczną /,
 • ul. Armii Krajowej, ul. Wiosenna (do skrzyżowania z ul. Wesołą ) , ul. Jesienna , ul. Zimowa,
 • ul. Źródlana,
 • ul. Pod Modrzewiami,
 • ul. Górska /do skrzyżowania Nowy Świat k. stodoły/,
 • droga boczna od Beniowskiego /do Gazoexu /,
 • drogi wewnętrzne na os. Beskidzkim,
 • droga wzdłuż Miejskiej Przychodni Zdrowia + miejsca postojowe,
 • droga pomiędzy ul. Szpitalną, a budynkiem Starostwa Powiatowego,

PIASKIEM Z SOLĄ BĘDĄ POSYPYWANE:

niebezpieczne odcinki pozostałych dróg.

Do zadań właścicieli i administratorów budynków należy :

 • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości /właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych/
 • zwalczanie gołoledzi na chodnikach wzdłuż nieruchomości przez posypywanie materiałem szorstkim,
 • likwidacja sopli lodowych zwisających z dachów budynków, balkonów itp.

Zgarnianie śniegu, błota pośniegowego winno odbywać się w taki sposób, aby nie utrudniało ruchu pieszego i kołowego. Śniegu nie wolno gromadzić na przejściach, przejazdach oraz studzienkach ściekowych.

Do zadań Referatu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Sucha Beskidzka należy:

 • koordynacja i kontrola prowadzenia zimowego utrzymania na drogach gminnych i  wewnętrznych
  w zarządzie Gminy Sucha Beskidzka, w sezonie zimowym 2023/2024.

Do zadań Straży Miejskiej i Policji należy:

 • kontrola wykonywania obowiązków należących do właścicieli, administratorów, użytkowników nieruchomości, określonych w art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • zgłaszanie na nr telefonu /33/ 874 95 43 lub /33/ 874 95 41 utrudnień w  komunikacji,
 • w przypadkach szczególnych kierowanie ruchem drogowym, jeśli usuwanie śniegu lub lodu powoduje blokadę ruchu.
 • ORGANIZACJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
 1. Okres zimowego utrzymania dróg trwa od 15 listopada 2023 r. do 31 marca 2024 r. /czas ten może być rozpoczęty wcześniej lub przedłużony w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub gołoledzi/.
 2. Drogi gminne i wewnętrzne w zarządzie Gminy Sucha Beskidzka + chodniki utrzymywane będą przez Zakład Komunalny
 3. Drogi o dużym spadku będące w zarządzie Gminy Sucha Beskidzka utrzymywane będą przez osobę fizyczną na zlecenie Gminy,
 4. Schody terenowe, chodniki, przystanki autobusowe utrzymywane będą przez pracowników Grupy Porządkowej Urzędu Miasta
 • KONTROLA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Kontrolę nad przebiegiem zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w zarządzie Gminy Sucha Beskidzka w okresie zimy 2022/2023 sprawują:

 • Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej,
 • Straż Miejska w Suchej Beskidzkiej,
 • Pracownicy Referatu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Sucha Beskidzka.

DROGI GMINNE I WEWNĘTRZNE BĘDĄCE W ZARZĄDZIE GMINY SUCHA BESKIDZKA OBJĘTE ZIMOWYM UTRZYMANIEM PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY W SEZONIE ZIMOWYM 2023/2024

Za jakość wykonywanych robót oraz za szkody lub wypadki spowodowane na skutek niewłaściwego wykonania prac przy zimowym utrzymaniu odpowiedzialny jest :

Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4, tel. 33 874 25 60 wew. 3. osoby koordynujące: p. Anna Tyrpa - tel. 660-470-324.

I KOLEJNOŚĆ

Drogi odśnieżane i posypywane GRYSEM:

 1. ul. Z. Karaś
 2. ul. Krótka
 3. ul. M. Konopnickiej
 4. ul. Cmentarna
 5. ul. 29 Stycznia,
 6. ul. Nad Stawami
 7. ul. T. Semika
 8. ul. W. Goetla + droga boczna od ul. W. Goetla
 9. ul. Szczepkowskiego
 10. ul. Handlowa
 11. ul. Billy Wildera
 12. ul. Zielona + chodnik
 13. ul. Spółdzielców
 14. ul. Gospodarcza + miejsca postojowe
 15. ul. Beniowskiego
 16. ul. 3 Maja /do skrzyżowania z ul. Panoramiczną/
 17. ul. Wiosenna (do skrzyżowania z ul. Wesołą), ul.Armii Krajowej, ul.Jesienna , ul.Zimowa
 18. ul. Źródlana
 19. ul. Pod Modrzewiami
 20. ul. Górska /do skrzyżowania ul. Podksięże (Nowy Świat) z ul. Górska (Za Górą k. stodoły) /
 21. ul. Beniowskiego /do Gazoexu /
 22. drogi wewnętrzne na os. Beskidzkim
 23. droga wzdłuż Miejskiej Przychodni Zdrowia + miejsca postojowe
 24. ul. T. Nieszczyńskiej
 25. droga pomiędzy ul. Szpitalną, a budynkiem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej+ chodnik

Drogi odśnieżane i posypywane piaskiem z solą:

 1. ul. Zakościele
 2. ul. boczna od ul. Karaś do ul. Kościelnej
 3. ul. Nad Skawą
 4. os. Garce
 5. os. Śpiwle
 6. os. Pikieta
 7. ul. Krzeszowiaków + pętla
 8. droga boczna od Spółdzielców /do budynku nr 28 i 29
 9. droga boczna od ul. Spółdzielców/k. budynku Caprii do budynku nr 12A
 10. droga boczna od ul. 29 Stycznia /wzdłuż nowego cmentarza/
 11. droga boczna od ul. 29 Stycznia (odcinek drogi około 50 mb po płytach IOMB)
 12. droga boczna od ul. Role /do budynku nr 235C
 13. miejsca postojowe koło i za budynkiem byłej Biblioteki
 14. place targowe /przed dniem targowym/
 15. ul. Polna + dwie drogi boczne (ul. Ziołowa, ul. Radosna)
 16. ul. Poziomkowa
 17. ul. Ogrodowa
 18. ul. Stokowa
 19. ul. Wiosenna (od skrzyżowania z ul. Wesołą do końca ul. Wiosennej)
 20. ul. Wesoła
 21. ul. Sumerówka
 22. ul. Turystyczna
 23. ul. Smolikówka
 24. droga boczna od ul. Słonecznej
 25. droga boczna od ul. Słonecznej
 26. droga boczna od ul. Słonecznej
 27. ul. Słoneczna – posypywanie tylko na podjazdach
 28. Nowy Świat osiedle Semiki od ul. Górskiej
 29. Nowy Świat osiedle Chrząszcze /od skrzyżowania z drogą do os. Semiki/
 30. ul. Górska
 31. ul. Górska drogi boczne:
 • Mędralówka
 • ul. Górska 79
 • ul. Górska 74

Chodniki odśnieżane i posypywane PIASKIEM:

 1. chodnik przy ul. Mickiewicza /od sklepu Żabka do końca ul. Role/
 2. chodnik przy ul. Billy Wildera
 3. chodnik przy ul. Zamkowej
 4. chodnik przy ul. Cmentarnej
 5. chodnik przy ul. Makowskiej do granicy z Makowem Podhalańskim
 6. chodniki na moście ul. Makowska
 7. chodnik przy ul. T. Semika
 8. chodnik przy ul. Szpitalnej /od skrzyżowania z ul. J. Piłsudskiego do ul. 3 Maja/
 9. płyta Rynku + miejsca postojowe k. Karczmy Rzym
 10. skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Krzeszowiaków
 11. ciąg pieszo-jezdny od ul. Płk T. Semika do ul. Z. Karaś

II KOLEJNOŚĆ

Drogi i place odśnieżane bez posypywania:

 1. droga pomiędzy garażami /plac potartaczny/
 2. drogi boczne od os. Garce /ul. Makowska 7 i os. Garce 1/
 3. drogi boczne od ul. Przemysłowej /do bud. komunalnego i do działki ewid.nr 9531/11/
 4. droga boczna od ul. Ogrodowej /do budynku ul. Ogrodowa 10/
 5. drogi boczne od ul. Role:
  - do budynku ul. Role 85
  - ul. Za Wodą
  - Szklarczyki
  - ul. Dębowa
  - Korczaki /do miejsca gdzieustawione były pojemniki igloo/
  - Graniczna
  - Kołaczki
 6. miejsca postojowe ul. Piłsudskiego,
 7. miejsca postojowe ul. Kościelna
 8. miejsca postojowe przy ul. Zamkowej /obok hotelu Kacper + część parkingu obok zamku/
 9. droga boczna od ul. Zamkowej
 10. postój taxi przy ul. Mickiewicza
 11. miejsca postojowe na ul. Mickiewicza /przy blokach nr 13, 15 i 17/
 12. wjazd i miejsca postojowe w Rynku
 13. droga Dąbie
 14. ul. Spacerowa
 15. boczna od ul. Turystycznej
 16. parking przy Urzędzie Miasta
 17. parking przy Centrum Kultury i Filmu

REJON ZASYPNICA           

drogi odśnieżane i  posypywane piaskiem z solą:

 1. ul. Kamienne / od. ul. Zasypnica do granicy Stryszawy/
 2. ul. Magnoliowa
 3. ul. Zaciszna
 4. Listwany
 5. ul. Kubasy
 6. ul. Spokojna
 7. ul. Jędrzejaki /dojazd z jednej strony – droga o nawierzchni asfaltowej do bramy budynku nr 108 - p. Gołuszka/
 8. droga do osiedla Kubasiaki /od końca drogi powiatowej do końca osiedla Kubasiaki/

      drogi odśnieżane – posypywanie w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych:

      1.ul. Miodowa

      2.ul. Wrzosowa

      3.ul. Kwiatowa

 

drogi odśnieżane bez posypywania, piasek z solą zgromadzony w pojemnikach do dyspozycji użytkowników dróg:

 1. ul. Jędrzejaki /dojazd z jednej strony – droga o nawierzchni z płyt jomb/
 2. ul. Klonowa
 3. droga boczna do budynku przy ul. Zasypnickiej 24
 4. droga boczna do budynku przy ul. Role 152

REJON  BŁĄDZONKA

Drogi odśnieżane i posypywane piaskiem z solą:

 1. ul. Leśna
 2. ul. Stroma
 3. ul. Cicha
 4. ul. Lipowa
 5. ul. Kasztanowa + droga boczna do budynku nr 24
 6. ul. Świerkowa + droga boczna do budynku nr 17
 7. ul. Łagodna
 8. ul. Widokowa
 9. ul. Jaworowa
 10. ul. Konfederatów Barskich
 11. ul. Błądzonka /od skrzyżowania z drogą Książki do granicy Stryszawy/
 12. droga boczna od ul. Błądzonka – do budynku nr 148 i 152
 13. droga do kaplicy na ul. Błądzonka /w soboty/
 14. ul. Batalionów Chłopskich
 15. ul. Akacjowa
 16. ul. A. Starzeńskiego /droga Pacygówka /do budynku nr 123 /
 17. droga boczna od ul. Przemysłowej

drogi odśnieżane bez posypywania, piasek z solą zgromadzony w pojemnikach do dyspozycji użytkowników dróg:

 1. droga boczna od ul. Łagodnej /do budynku nr 20 /          

                                        III  KOLEJNOŚĆ

chodniki i  drogi odśnieżanie przy większych opadach śniegu bez posypywania:

 1. droga boczna od ul. Wiosennej w kierunku budynku nr 69
 2. dwie drogi boczne przy ul. Krzeszowiaków /do budynku nr 27 nr 22/
 3. droga boczna od ul. Zasypnickiej /do budynku nr 22 /
 4. droga boczna od ul. Przemysłowej
 5. droga boczna od ul. Batalionów Chłopskich /do budynku nr 16 /
 6. chodnik „Dąbie”
 7. ul. Role do os. Korczaki
 8. ul. Lawendowa
 9. droga Salówka
 10. droga boczna od ul. Makowskiej
 11. droga boczna od ul. Makowskiej do budynku nr 33
 12. droga boczna od ul. Role nr 1
 13. droga ul. Nad Skawą do budynku nr 18
 14. droga boczna od ul. Mickiewicza do budynku nr 75 

REJON I

Za jakość wykonywanych robót oraz za szkody lub wypadki spowodowane na skutek niewłaściwego wykonania prac przy zimowym utrzymaniu odpowiedzialny jest:

p. Iwona Talik, ul. Podksięże 229, 34 - 200  Sucha Beskidzka tel. 518 396 483

drogi odśnieżane i  posypywane piaskiem z solą:

 1. Kasprzycówka
 2. Wąglówka
 3. Starostówka
 4. Beblikówka
 5. ul. Panoramiczna
 6. Zagrody /od ul. Szpitalnej do potoka/
 7. ul. Podksięże /od ul. 3 Majado budynku ul. Podksięże nr 167/
 8. droga boczna od ul. Szpitalnej /do budynku ul. Szpitalna 20/
 9. droga boczna od ul. 3 Maja
 10. droga boczna od ul. Szpitalnej /do budynku nr 42/

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE, SCHODY I CHODNIKI UTRZYMYWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW GRUPY PORZĄDKOWEJ URZĘDU MIASTA

Za jakość wykonywanych robót oraz za szkody lub wypadki spowodowane na skutek niewłaściwego wykonania prac przy zimowym utrzymaniu odpowiedzialny jest :

p. Robert Mędrzak  -  Grupa Porządkowa Urzędu Miasta, tel. 502 287 213.

 1. przystanki autobusowe
 2. schody od Szkoły Podstawowej Nr 1 do ul. Wiosennej
 3. schody od piekarni „Jacuś” do placu targowego
 4. schody prowadzące do dworca PKP
 5. wejście na kładkę wiszącą prowadzącą od os. Garce i od strony placu targowego
 6. + kładka
 7. kładka prowadząca na ul. Turystyczną
 8. okolice budynku Urzędu Miasta
 9. dojście do przejścia dla pieszych obok „Wiązu”
 10. dojście do przejścia dla pieszych obok Urzędu Skarbowego
 11. dojście do przejścia dla pieszych obok Szkoły Podstawowej Nr 1
 12. dojście do przejścia dla pieszych obok budynku PTTK
 13. dojście do przejścia dla pieszych obok Spółdzielni Mieszkaniowej „Beskid”
 14. dojście do przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu koło budynku Poczty i Juhasa
 15. dojście do przejścia dla pieszych obok PKP
 16. dojście do przejścia dla pieszych obok kładki PKP
 17. dojście do przejścia dla pieszych poniżej skrzyżowania z ul. Krzeszowiaków
 18. dojście do przejścia dla pieszych obok Szkoły Podstawowej Nr 2
 19. dojście do przejścia dla pieszych /obok postoju Taxi/
 20. dojście do przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu w Rynku
 21. dojście do przejścia dla pieszych na ul. M. Konopnickiej
 22. dojście do przejścia dla pieszych ul. Piłsudskiego /skrzyżowanie z ul. Szpitalną/
 23. dojście do przejścia dla pieszych na ul. J.hr. Tarnowskiego
 24. dojście do przejścia dla pieszych obok Zamku
 25. dojście do przejścia dla pieszych na ul. Batalionów Chłopskich
 26. chodnik do ul. Gospodarczej
 27. chodnik do Ośrodka Zdrowia i ul. A. Szczepkowskiego
 28. chodnik przy ul. Handlowej
 29. chodnik przy ul. Spółdzielców
 30. chodnik przy ul. Mickiewicza /od Rynku do przejścia dla pieszych poniżej skrzyżowania
  z ul. Krzeszowiaków/
 31. chodnik na moście ul. Rynek
 32. chodnik na moście ul. Przemysłowa
 33. chodnik na moście ul. Batalionów Chłopskich
 34. chodnik na moście ul. Beniowskiego oraz przy ul. Beniowskiego
 35. chodniki na os. Beskidzkim
 36. chodnik ul. 29 Stycznia
 37. chodnik ul. Kościelna
 38. chodnik ul. Wiosenna
 39. chodnik ul. 3 Maja
 40. chodnik ul. Piłsudskiego / do mostu na ul. Makowskiej/
 41. chodnik przy ul. hr.J. Tarnowskiego, Batalionów Chłopskich, Zasypnica /do szkoły/
 42. chodnik przy ul. Spółdzielców / od hotelu „Montis” do ul. Nad Stawami
 43. chodnik przy ul. Zasypnickiej / od szkoły do skrzyżowania z ul. Kamienne/
 44. chodnik przy ul. Walerego Goetla /do skrzyżowania z ul. Handlową/
 45. dojście do przejścia dla pieszych na ul. dr Z. Karaś oraz inne zgodnie z poleceniem prowadzącego akcję zimową.

 

DROGI POWIATOWE:

Koordynację, nadzór i kontrolę zimowego utrzymania dróg powiatowych prowadzi Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej Wydział Zamówień Publicznych i Dróg tel. 33 875-79-22, 33 875-79-21

Bezpośredni wykonawca zimowego utrzymania dróg powiatowych:

Chrustek Travel Radosław Chrustek, Sopotnia Wielka 133, 34-340 Jeleśnia, tel. 606-743-867

DROGA WOJEWÓDZKA:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, ul. Drogowców 2

telefon dyżurny: 12 272-17-88,

dyżur całodobowy:  33 877-52-80

Bezpośredni wykonawca zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej:

Trans-Wag Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wacław Waląg 34-231 Juszczyn 588, tel. 692-032-094

DROGA KRAJOWA:

Baza Sucha Beskidzka: tel. 33 874-28-33; 660-707-958