Przejdź do stopki

GO - Gospodarowanie Odpadami

Treść

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODAROWANIA ODPADAMI
mgr Edyta Lenart

Tel.: (33) 874-95-42
Tel. komórkowy: 506-911-993

Lokalizacja:
I piętro pok. 25A

E-mail:
odpady@sucha-beskidzka.pl

Najważniejsze zadania:

 • Realizacja zadań dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
 • Sprawy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami, rozliczaniem odbioru odpadów, windykacją  i egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Kontrola i nadzór nad prawidłowością gospodarowania odpadami oraz nad realizacją  zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
 • Kontrola gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy.
 • Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów.
 • Sprawy związane z azbestem.
 • Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania lub unieszkodliwiania odpadów
 • Informacje o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami.
 • Sprawozdawczość w zakresie gospodarki komunalnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z przynależnością gminy do Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba.
 • Sprawy związane z powstawaniem nielegalnych wysypisk śmieci.