Przejdź do stopki

Istotne zmiany dotyczące obostrzeń

Treść

Dziś (9 lutego) ogłoszono wprowadzenie w życie istotnych zmian w obostrzeniach wynikających z trwania pandemii koronawirusa. Rząd zdecydował się na ich znaczne złagodzenie.

od 11 lutego:

  • zniesienie kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem
  • zniesienie kwarantanny przyjazdowej dla osób przybywających z krajów Schengen (pozostaje wyłącznie dla osób bez unijnego certyfikatu COVID-19)
  • kwarantanna dla osób spoza strefy Schengen będzie trwać 7 dni

od 15 lutego:

  • izolacja osoby zakażonej będzie trwała 7 dni
  • kwarantanna dla współdomowników osoby zakażonej będzie obowiązywać wyłącznie do zakończenia izolacji przez zakażonego

21 lutego:

  • powrót do nauczania stacjonarnego w klasach V - VIII szkół podstawowych i wszystkich klasach szkół ponadpodstawowych