Przejdź do stopki

OFERTA PRACY na stanowisko gońca w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka

Treść

OFERTA PRACY
na stanowisko gońca
w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka

1.  Warunki zatrudnienia:

 1. Miejsce pracy: Urząd Miasta Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, obszar wykonywanej pracy: teren miasta.
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (2 m-ce)
 3. Wymiar zatrudnienia: 1 etat, wynagrodzenie 4.242,00 zł brutto
 4. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

2.  Wymagania związane ze stanowiskiem:

    1) Niezbędne:

 • Wykształcenie zawodowe/średnie
 • Niekaralność,
 • Zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 • Prawo jazdy kat. B

    2) Dodatkowe:

 • Rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dobra znajomość topografii miasta.

3. Zakres obowiązków:

 1. Codzienne doręczaniekorespondencji Urzędu Miasta do mieszkańców na tereniemiasta Sucha Beskidzka, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego Dział I Rozdział 8 Doręczenia.
 2. Bieżące rozliczanie korespondencji oraz informowanie o problemach związanych
  z doręczanymi listami i pozostawionym awizo.
 3. Rozliczanie kwitów zwrotnego potwierdzenia doręczonej korespondencji.
 4. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

4. Dokumenty aplikacyjne:

Podanie o pracę oraz CV wraz z klauzulą o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.
Dz. U. z 2019, poz.1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

     Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19           (Biuro Obsługi Mieszkańców - parter), w terminie do dnia 31 stycznia 2024r.

      Zatrudnienie od dnia  1 lutego 2024 r.