przewiń do góry

Wzory formularzy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 1. Wzór wniosku o nadanie numeru porządkowego na budynek (rozmiar pliku: 79.68 KB)
 2. DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych (2017r.) (rozmiar pliku: 150.37 KB)
 3. DT-1/A załącznik do deklaracji DT-1 (2017r.) (rozmiar pliku: 112.28 KB)
 4. W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA (rozmiar pliku: 37.5 KB)
 5. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA (raport obligatoryjny) (rozmiar pliku: 31.5 KB)
 6. Wniosek o wydanie odpisu skróconego aktów USC (rozmiar pliku: 136.87 KB)
 7. ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE (rozmiar pliku: 105.5 KB)
 8. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych* lub szkoleniu pożarniczym* wraz z oświadczeniem (rozmiar pliku: 35 KB)
 9. WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie realizacji projektu z zakresu rozwoju sportu (rozmiar pliku: 63.5 KB)
 10. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU (rozmiar pliku: 63 KB)
 11. WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ I UPOWSZECHNIANIA KULTURY (rozmiar pliku: 29.5 KB)
 12. Zgoda właściciela współwłaściciela na usunięcie zieleni (rozmiar pliku: 26.5 KB)
 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew krzewów (rozmiar pliku: 33 KB)
 14. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (rozmiar pliku: 33 KB)
 15. Oświadczenie dla spółdzielni wspólnoty (rozmiar pliku: 25.5 KB)
 16. Wniosek o położeniu działki w obszarze rewitalizacji. (rozmiar pliku: 201.95 KB)
 17. Zgłoszenie przez osobę fizyczną zamiaru usunięcia drzew (rozmiar pliku: 52.26 KB)

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję