przewiń do góry

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH Z SIEDZIBĄ W ZAWOI

Adres: 34 - 222 Zawoja 1307 - Urząd Gminy
tel./fax: (33) 8775 - 015 lub (33) 8775 - 089
sgb.org.pl

e-mail: info@sgb.org.pl

Z obszaru powiatu suskiego:

 • Gmina Budzów; pow. 73 km 2, ludność ok. 8.476, wsi: 6
 • Miasto - Gmina Maków Podhalański; pow. 109 km 2, ludność ok. 16.201, wsi: 6, miasto : 1
 • Gmina Stryszawa; pow. ok. 114 km 2, ludność ok. 11.533, wsi: 8
 • Miasto Sucha Beskidzka; pow. 27 km 2, ludność ok. 9.520, miasto: 1
 • Gmina Bystra - Sidzina; pow. 80 km 2, ludność ok. 6.598, wsi: 2
 • Miasto Jordanów; pow. 21 km 2, ludność ok. 5.219, miasto: 1
 • Gmina Zawoja; pow. ok. 129 km 2, ludność ok. 9.102, wsi: 2
 • Gmina Zembrzyce; pow. ok. 40 km 2, ludność ok. 5.610, wsi: 5

Ogółem z powiatu Sucha: pow. 593 km 2, ok. 72.259 ludności, wsi: 29, miast: 3

Z obszaru powiatu nowotarskiego:

 • Gmina Jabłonka: pow. 213 km 2, ok. 17.659, wsi: 8
 • Gmina Lipnica Wielka; pow. 78 km 2, ludność 5.790, wsi 2

Ogółem z powiatu Nowy Targ: pow. 291 km 2, ok. 23.449 ludności, wsi: 10

Z obszaru powiatu wadowickiego:

 • Gmina Lanckorona; pow. 40,6 km 2, ludność ok. 6.050, wsi 5
 • Gmina Mucharz; pow. 37 km 2, ludność ok. 3.869, wsi 6
 • Gmina Stryszów; pow. 46 km 2, ludność ok. 6.801, wsi 6

Ogółem z powiatu Wadowickiego: pow. 123,6 km 2, ok. 16.720 ludności, wsi: 17

Z obszaru powiatu żywieckiego:

 • Gmina Koszarawa; pow. 31,3 km 2, ludność ok. 2.521, wsi 1

OGÓŁEM obszar stowarzyszony:

 • powierzchnia : 1.038,9 km 2
 • ludność : 114.949 osób (wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku).
 • miast : 3
 • wsi : 57

Organy Stowarzyszenia:


RADA STARSZYCH

Budzów

 1. Najdek Jan
 2. Szczepaniak Krystyna

Bystra - Sidzina

 1. EL Rhazaouani Kinga
 2. Talapka Stanisław

Jabłonka

 1. Moniak Eugeniusz
 2. Karlak Antoni

Jordanów Miasto

 1. Gacek Tadeusz
 2. Rapacz - Całyniuk Wanda

Koszarawa

 1. Puda Władysław
 2. Majdak Czesław

Lanckorona

 1. Oszacka Zofia
 2. Frączek Ryszard

Lipnica Wielka

 1. Jazowski Bogusław
 2. Wnenk Mariusz

Maków Podhalański

 1. Sala Paweł
 2. Bania Henryk

Mucharz

 1. Wądolny Wacław
 2. Fila Anna

Stryszawa

 1. Lasek Rafał
 2. Krzesiński Jan

Stryszów

 1. Wacławski Jan
 2. Sadzikowski  Antoni

Sucha Beskidzka

 1. Lichosyt Stanisław
 2. Siwiec Janusz

Zawoja

 1. Borkowski Jan
 2. Chowaniak Krzysztof

Zembrzyce

 1. Stypuła  Eugeniusz
 2. Palarski Łukasz


Zarząd Krąg Gazdów:

 1. Przewodniczący - Starszy Gazda - Marek Listwan
 2. I Z-ca Przewodniczącego - Gazda - Antoni Karlak
 3. II Z-ca Przewodniczącego  - Gazda - Krystyna Szczepaniak
 4. Sekretarz Stowarzyszenia - Gazda - Maria Mazur
 5. Skarbnik Stowarzyszenia - Gazda - Halina Zielonka
 6. Członek Kręgu Gazdów - Zofia Oszacka
 7.  Członek Kręgu Gazdów - Jan Wacławski
 8. Członek Kręgu Gazdów - Wacław Wądolny
 9. Członek Kręgu Gazdów - Łukasz Palarski

 

Komisja Rewizyjna:
- Przewodnicząca : Jan Najdek
- Członek : Stanisław Talapka
- Członek : Mariusz Wnenk

Przewodniczący Komisji Problemowych:
- Komisji Promocji i Informatyki: Janusz Kociołek
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: Zbigniew Kowalski

Cele Stowarzyszenia:

 • Ochrona i pomnażanie dziedzictwa kulturowego gmin.
 • Promowanie i ochrona walorów przyrodniczo - rekreacyjnych regionu.
 • Działanie promocyjne na rzecz rozwoju układu społeczno - gospodarczego, w oparciu o posiadane walory.

Cele te Stowarzyszenie realizuje, w szczególności poprzez:

 • prezentowanie opinii i stanowisk swych członków wobec władz państwowych, organów szczebli samorządowych i innych instytucji,
 • opracowywanie prognoz, ocen i programów działania wzbogacających walory turystyczno - rekreacyjne regionu,
 • współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania,
 • wypracowywanie różnorodnych metod i form popularyzujących cele Stowarzyszenia,
 • udzielanie członkom Stowarzyszenia i współpracującym organizacjom pomocy prawnej i merytorycznej w dziedzinach określonych celami Stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności popularno - naukowej i wydawniczej,
 • prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczonej na zdobywanie funduszy na cele statutowe,
 • opiniowanie aktów prawnych i innych dokumentów pozostających w bezpośrednim związku z aktami Stowarzyszenia,
 • tworzenie funduszy na cele statutowe.

Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia jako członek rzeczywisty 19 czerwca 1995 r. - Uchwała Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Nr XIV/101/95 Gminy w Stowarzyszeniu reprezentuje Pan Stanisław Lichosyt - Burmistrz Miasta. Składka wynosi 0,40 zł rocznie od mieszkańca.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję