przewiń do góry

Miesięcznik Samorządowy "Ziemia Suska"

 
 
 
 
 
ADRES REDAKCJI:
ul. Mickiewicza 19
34 - 200 Sucha Beskidzka
tel. (33) 874 95 53
kom. 506 010 484
e-mail: ziemiasuska@sucha-beskidzka.pl
 
Redaktor Naczelny: LUCYNA STECZEK
Dziennikarz: Sabina Markuś-Stopka
 
Miesięcznik Samorządowy „Ziemia Suska” został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej w czerwcu 1995 roku. Od tego czasu ukazało się ponad 200 numerów czasopisma, które opisuje aktualne wydarzenia z życia naszego miasta oraz przypomina o jego historii.
 
Wydawcą „Ziemi Suskiej” jest Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej. Pismo od 2002 roku jest zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie. Egzemplarze obowiązkowe miesięcznika są regularnie wysyłane do 15 bibliotek krajowych. Skład graficzny gazety wykonuje artysta-grafik Maciej Hojda, natomiast druk realizuje drukarnia „Grafikon” w Jaroszowicach.
 
Z redakcją współpracują: Referaty Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, instytucje kultury – MOK Zamek, Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego, szkoły podstawowe, średnie i wyższe z terenu miasta, Miejskie Przedszkole Samorządowe, Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Ranczo”, Straż Miejska, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, ZUS, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, kluby i stowarzyszenia sportowe, Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. W każdym numerze „Ziemi Suskiej” znajdują się artykuły o następujących treściach:
 1. Wiadomości z Ratusza: sesje Rady Miejskiej, informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym, inwestycje,
 2. Informacje z miasta,
 3. Wydarzenia o charakterze społecznym: wiadomości kulturalne, historyczne, edukacja, sport, gospodarka, reklama itp.
Miesięcznik informuje mieszkańców miasta przede wszystkim o działalności Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i jednostek organizacyjnych gminy. Pozostałe informacje związane są z najważniejszymi wydarzeniami w życiu Suchej Beskidzkiej, a także z promocją naszego miasta.
Archiwalne numery MS „Ziemia Suska” dostępne są na stronie Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej: http://muzeum.sucha-beskidzka.pl/ziemia_suska.html.
 
 
 

 
 
 
Zasady publikacji reklam w Miesięczniku Samorządowym „Ziemia Suska”:
 
 1. reklama w rozumieniu Redakcji Miesięcznika Samorządowego „Ziemia Suska” jest to dowolna forma graficzna lub tekstowa, zawierająca ofertę kupna, sprzedaży, wykonania usługi lub innego typu informację, której celem jest promocja i wyróżnienie usług danej firmy lub instytucji,
 2. redakcja przyjmuje gotowe projekty reklamy w plikach .JPG, .CDR lub .PDF, dostarczone drogą mailową, na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych, w terminie ustalonym przez redakcję oraz po wcześniejszym złożeniu zamówienia,
 3. reklamy muszą być oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości, że nie stanowią one materiału redakcyjnego.

 
 
Cennik reklam w Miesięczniku Samorządowym „Ziemia Suska”
 
 
 
1. Okładka  (kolor)                                           1 cm² - 0,75 zł + VAT (23%)
            Reklama ¼ strony                                    120,54 zł brutto
            Reklama ½ strony                                    206,64 zł brutto
            Reklama cała strona                                344,40 zł brutto
2. Wewnętrzna strona okładki (kolor)            1 cm2 – 0,65 zł + VAT
            Reklama ¼ strony                                    110,70 brutto
            Reklama ½ strony                                    184,50 zł brutto
            Reklama cała strona                                307,50 zł brutto
3. Wewnątrz numeru (czarno-biała)                1 cm² - 0,50 zł + VAT (23%)
            Reklama ¼ strony                                    77,49 zł brutto
            Reklama ½ strony                                    137,76 zł brutto
            Reklama cała strona                                241,08 zł brutto
4. Minimalna wielkość zamawianego modułu reklamowego:
            50 cm² (10 x 5)            46,12 zł (brutto) – kolor
                                                30,75 zł (brutto) – czarno-biały.
5. Rabaty:
Przy zamówieniach 2 do 4 edycji rabat w wysokości 20%.
Przy zamówieniach 5 i więcej edycji rabat w wysokości 30%.
 

 
 
Zasady publikacji ogłoszeń w Miesięczniku Samorządowym „Ziemia Suska”:
 
 1. ogłoszenie w rozumieniu redakcji Miesięcznika Samorządowego „Ziemia Suska” jest to krótka informacja słowna, zawierająca ofertę kupna, sprzedaży, zatrudnienia, wykonania usługi lub podobnego typu informację. Nadawca ogłoszenia winien w jego treści umieścić dane kontaktowe, niezbędne dla osób zainteresowanych jego ofertą,
 2. ogłoszenie jest publikowane na dowolnej stronie wybranej przez redakcję Miesięcznika Samorządowego „Ziemia Suska”. Forma graficzna ogłoszenia jest ustalana przez redakcję i nie podlega zmianom,
 3. objętość ogłoszenia nie może przekraczać 50 słów i nie może zawierać elementów graficznych,
 4. publikacja ogłoszeń jest bezpłatna,
 5. publikacja ogłoszenia następuje po wypełnieniu odpowiedniego wniosku i złożeniu go w siedzibie redakcji Miesięcznika Samorządowego „Ziemia Suska” osobiście lub drogą mailową na adres ziemiasuska@sucha-beskidzka.pl. Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańca oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.sucha-beskidzka.pl.
 
 
 
Reklama lub ogłoszenie mogą nie zostać wyemitowane z przyczyn technicznych lub braku miejsca. W takim przypadku emisja reklamy lub ogłoszenia zostanie przesunięta na następny numer w uzgodnieniu ze zleceniodawcą.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń oraz może odmówić publikacji bez podania przyczyny. Forma i treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń muszą być zgodne z przepisami ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. z 1984 r., nr 5, poz. 24) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję