przewiń do góry

Podatek od nieruchomości

Gdzie załatwić
Urząd Miasta Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
Referat Finansowy
Parter, pokój Nr 2,
nr telefonu 874-95-12

Godziny przyjęć:
poniedziałek - środa 7.30-15.30
czwartek 9.00-17.00
piątek 7.30-15.30
Kasa Urzędu:
poniedziałek - piątek 7.30-15.00
czwartek 7:30 - 15:45
ostatni roboczy dzień miesiąca 7.30-14.30
 

Podstawa prawna
art. 5 Ust 1 i 2, art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm./

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

Wzory deklaracji i informacji do pobrania obowiązujące od 01.07.2019 r.

osoby fizyczne: IN-1; ZIN-1; ZIN-2; ZIN-3

osoby prawne: DN-1; ZDN-1; ZDN-2

Wzory formularzy do pobrania obowiązujące do 30.06.2019 r.

 • DEKLARACJA na podatek od nieruchomości  (Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2015 r.) 
  wersja PDF
  wersja DOC
   
 • INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) OSÓB FIZYCZNYCH (Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2015 r.)
  wersja PDF
  wersja DOC
   
 • ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI na podatek od nieruchomości (……………) dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Zał. Nr A do Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2015 r.)
  wersja PDF
  wersja DOC
   
 • ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI na podatek od nieruchomości (………..) dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy uchwały Nr XIII/81/07 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2007 r.,w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr XXIV/160/08 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 października 2008 r. (Zał. Nr B do Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2015 r.)
  wersja PDF
  wersja DOC

 

Termin płatności
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne:
płatny w IV ratach :

I rata - do 15.03.
II rata - do 15.05.
III rata - do 15.09.
IV rata - do 15.11.

na rachunek budżetu gminy:
Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej nr 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010 lub w kasie Urzędu Miasta Sucha Beskidzka.

podatek od nieruchomości osoby prawne
płatny w 12 ratach miesięcznych - do 15 każdego miesiąca. Za miesiąc styczeń - do 31 stycznia.

Do 31 stycznia należy złożyć deklarację podatkową.

W przypadku gdy kwota nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

ZOBACZ:

Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (stawki obowiązujące w 2020 r.)

 

Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości ( stawki obowiązujące w 2019 r.)

 

 

Stawki podatku od nieruchomości na 2020 r.

od gruntów (za 1 m2 powierzchni): 

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 

0,70 zł 

b/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1ha powierzchni

4,50 zł 

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,20 zł 

d/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i spełniających warunki art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2,70 zł 

 od budynków lub ich części (za 1 m2 powierzchni użytkowej): 

a/ mieszkalnych 

0,70 zł 

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej : 

 

- handel, gastronomia, usługi bankowe, usługi notarialne

19,80 zł 

- usługi i produkcja, pozostałe

16,50 zł 

- od budynków mieszkalnych znajdujących się na obszarach innych niż wiejskie przeznaczonych na usługi w zakresie wynajmu pokoi gościnnych w celach wypoczynkowych w ilości nie przekraczającej 5 pokoi 

14,00 zł 

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

10,50 zł 

d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 

4,75 zł 

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 

 

- od budynków zajętych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe przez osoby fizyczne 

6,60 zł 

- od garaży wolnostojących (poza budynkiem mieszkalnym) 

6,60 zł 

- od budynków położonych przy domu mieszkalnym i zajętych na cele własne gospodarcze przez osoby fizyczne

4,50 zł 

- inne budynki pozostałe 

6,60 zł 

od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 i 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

 

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję