przewiń do góry

Opłata od posiadania psów

Gdzie załatwić:
Urząd Miasta Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
Referat Finansowy
Parter, pokój Nr 2,
nr telefonu 874-95-12

Godziny przyjęć:
poniedziałek - środa 7.30-15.30
czwartek 9.00-17.00
piątek 7.30-15.30
Kasa Urzędu:
poniedziałek - piątek 7.30-15.00
czwartek 7:30 - 15:45
ostatni roboczy dzień miesiąca 7.30-14.30
 

Podstawa prawna
19 pkt. 1 lit. f,18a, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm./

Termin płatności:

płatny do 31 marca 2020 roku w kwocie 40,00 zł, bez wezwania w kasie Urzędu Miasta (parter p. nr 1) lub na konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej nr 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010
a w przypadkach powstania obowiązku opłaty od posiadania psów w ciągu roku w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
W przypadku wygaśnięcia obowiązku opłaty od posiadania psów należy zgłosić ten fakt do organu podatkowego w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

Uwagi:
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od :
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) - z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
Urząd Miasta Sucha Beskidzka wydaje bezpłatnie dla wszystkich posiadaczy psów breloczki z napisem "Sucha Beskidzka 2020 r." Po ich odbiór należy zgłaszać się do kasy Urzędu Miasta (parter p. nr 1)

ZOBACZ:
UCHWAŁA Nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości opłaty od posiadania psów.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję