przewiń do góry

Podatek rolny i leśny

PODATEK ROLNY

Gdzie załatwić
Urząd Miasta Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
Referat Finansowy
Parter, pokój Nr 2,
nr telefonu (033) 874-95-12

Godziny przyjęć:
poniedziałek - środa 7.30-15.30
czwartek 9.00-17.00
piątek 7.30-15.30
Kasa Urzędu:
poniedziałek - piątek 7.30-15.00
ostatni roboczy dzień miesiąca 7.30-14.30
 

 

Podstawa prawna

1) Art. 6 , art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991r. / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1785. z późn. zm./
2) Art. 6a ust. 5 i 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.  poz. 1892/
3) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (Monitor Polski z 20 października 2017 r. poz. 958).

Wzory formularzy do pobrania
Deklaracje na rok 2018:

 • DEKLARACJA  na  podatek  rolny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2015 r.)
  wersja PDF
  wersja DOC
   

Termin składania deklaracji
Osoby prawne:
Do 15 stycznia danego roku, a korekty w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Obowiązek złożenia informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy.
Osoby fizyczne:
W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie
obowiązku podatkowego lub jego wygaśnięcia.

Stawki podatku rolnego wynoszą:
131,23 zł za 1 ha przeliczeniowy
262,45 zł za 1 ha fizyczny

 

PODATEK LEŚNY

Gdzie załatwić
Urząd Miasta Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
Referat Finansowy
Parter, pokój Nr 2,
nr telefonu (033) 874-95-12

Godziny przyjęć:
poniedziałek - środa: 7:30 - 15:30
czwartek : 9:00 - 17:00
piątek: 7:30 - 15:30

Podstawa prawna

1) Art. 6 , art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991r. / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1785. z późn. zm./
2) Art. 6 ust. 2 i 5-7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1821/
3) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (Monitor Polski z 20 października 2017 r. .poz. 963).

Wzory formularzy do pobrania:
Deklaracje na rok 2018

 • DEKLARACJA  na  podatek  leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2015 r.)
  wersja PDF
  wersja DOC

   

Termin składania deklaracji
Osoby prawne:
D 15 stycznia danego roku, a korekty w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Obowiązek złożenia informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy
Osoby fizyczne:
W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub jego wygaśnięcia.

 

Stawka podatku leśnego wynosi:
43,35 zł za 1 ha fizyczny lasów i gruntów leśnych

 

 ZOBACZ: Informacja w sprawie: naliczenia podatku rolnego i leśnego na rok podatkowy 2018 w gminie Sucha Beskidzka

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję