przewiń do góry

Podatek rolny i leśny

PODATEK ROLNY

Gdzie załatwić
Urząd Miasta Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
Referat Finansowy
Parter, pokój Nr 2,
nr telefonu (033) 874-95-12

Godziny przyjęć:
poniedziałek - środa 7.30-15.30
czwartek 9.00-17.00
piątek 7.30-15.30
Kasa Urzędu:
poniedziałek - piątek 7.30-15.00
czwartek 7:30 - 15:45
ostatni roboczy dzień miesiąca 7.30-14.30
 

 

Podstawa prawna

1) Art. 6 , art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991r. / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170. z późn. zm./
2) Art. 6a ust. 5 i 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333/
3) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (Monitor Polski z 20 października 2020 r. poz. 982).

Wzory formularzy do pobrania

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

Wzory deklaracji i informacji do pobrania obowiązujące od 01.07.2019 r.

Osoby fizyczne: IR-1; ZIR-1; ZIR-2; ZIR-3

Osoby prawne: DR-1; ZDR-1; ZDR-2

Wzory formularzy do pobrania obowiązujące do 30.06.2019 r.​
Deklaracje na rok 2018:

 • DEKLARACJA  na  podatek  rolny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2015 r.)
  wersja PDF
  wersja DOC
   

Termin składania deklaracji
Osoby prawne:
Do 15 stycznia danego roku, a korekty w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Obowiązek złożenia informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy.
Osoby fizyczne:
W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie
obowiązku podatkowego lub jego wygaśnięcia.

Stawki podatku rolnego na 2021 r. wynoszą:
- 146,38 zł za 1 ha przeliczeniowy - dla gruntów gospodarstw rolnych
- 292,75 zł za 1 ha fizyczny - dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego

 

PODATEK LEŚNY

Gdzie załatwić
Urząd Miasta Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
Referat Finansowy
Parter, pokój Nr 2,
nr telefonu (033) 874-95-12

Godziny przyjęć:
poniedziałek - środa: 7:30 - 15:30
czwartek : 9:00 - 17:00
piątek: 7:30 - 15:30

Podstawa prawna
1) Art. 6 , art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991r. / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm./
2) Art. 6 ust. 2 i 5-7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z poźn. zm./
3) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (Monitor Polski z 20 października 2020 r. .poz. 983).

Wzory deklaracji i informacji do pobrania obowiązujące od 01.07.2019 r.

osoby fizyczne: IL-1; ZIL-1; ZIL-2; ZIL-3

osoby prawne: DL-1; ZDL-1; ZDL-2

Wzory formularzy do pobrania obowiązujące do 30.06.2019 r.
Deklaracje na rok 2018

 • DEKLARACJA  na  podatek  leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2015 r.)
  wersja PDF
  wersja DOC

   

Termin składania deklaracji
Osoby prawne:
D 15 stycznia danego roku, a korekty w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Obowiązek złożenia informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy
Osoby fizyczne:
W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub jego wygaśnięcia.

 

Stawka podatku leśnego na 2021 r. wynosi:
43,30 zł za 1 ha fizyczny lasów i gruntów leśnych

 

 ZOBACZ: Informacja w sprawie: naliczenia podatku rolnego i leśnego na rok podatkowy 2021 w gminie Sucha Beskidzka

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję