przewiń do góry

Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób na terenie gminy Sucha Beskidzka

Gdzie załatwić
Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19
Biuro Obsługi Mieszkańców
parter: pokój nr 7
tel: 874 95 17

Godziny przyjęć:
poniedziałek - środa: 7:30 - 15:30
czwartek : 9:00 - 17:00
piątek: 7:30 - 15:30

Podstawa prawna
art. 18 ust. I pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (bzU. Nr 125, poz. 1371)

Wymagane dokumenty
Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób na terenie Gminy Sucha Beskidzka.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
  • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych,długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości pomiędzy poszczególnymi przystankami , kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy.
  • schemat połaczeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
  • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków dokonywanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
  • Zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
  • cennik
  • wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

Opłaty
1. Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób na terenie gminy Sucha Beskidzka :

1) Okres ważności do 1 roku - 100,00 zł
2) Okres ważności do 2 lat - 150,00 zł
3) Okres ważności do 3 lat - 200,00 zł
4) Okres ważności do 4 lat - 250,00 zł
5) Okres ważności do 5 lat - 300,00 zł

Dla przewozu regularnego, specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty j.w.

2. Opłata za zmianę zezwolenia
10% - opłaty, jak za wydanie zezwolenia

3. Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia. W przypadku zmiany zewolenia za wydanie wypisu pobiera się opłate w wysokości 5% jak a wydanie zezwolenia

Termin odpowiedzi
Do 3 miesięcy

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

  • Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym
  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia do wydziału prowadzącego sprawę.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję