przewiń do góry

Zaświadczenia o stanie majątkowym, o niezaleganiu w płatności lub stanie zaległości

Gdzie załatwić
Urząd Miasta Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19

Biuro Obsługi Mieszkańców
parter, pokój Nr 7
nr telefonu 874 95 31
lub
Referat Finansowy
Parter, pokój Nr 2,
nr telefonu (033) 874-95-12

 

Godziny przyjęć:
poniedziałek - środa 7.30-15.30
czwartek 9.00-17.00
piątek 7.30-15.30
Kasa Urzędu:
poniedziałek - piątek 7.30-15.00
czwartek 7:30 - 15:45
ostatni roboczy dzień miesiąca 7.30-14.30
 


Podstawa prawna
art. 217 §1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./,  art 306a, 306e Ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa /t.j. Dz.U. z 2019,  poz. 900 z póź.zm/  

Wymagane dokumenty
- Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłaty
za wydanie zaświadczenia wg taryfikatora zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 /

Termin odpowiedzi
7 dni.

Tryb odwoławczy
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję