przewiń do góry

7 Suski Turniej Seido Karate Dzieci i Młodzieży

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „7 Suski Turniej Seido Karate Dzieci i Młodzieży”.

Beskidzki Klub Karate os. Na Stawach 6/24, 34-200 Sucha Beskidzka w dniu 26 lutego
2020 roku złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej pn. „7 Suski Turniej Seido Karate Dzieci i Młodzieży”
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 688, z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania, z pominięciem otwartego konkursu ofert). Oferta spełnia wymogi określone w art. 19a ww. ustawy.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka w dniu 27 lutego 2020 roku uznał za celowe realizowanie ww. zadania. W związku z tym, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy przedmiotowa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sucha Beskidzka,
  • na stronie internetowej Gminy Sucha Beskidzka,
  • w siedzibie Urzędu Miasta Sucha Beskidzka w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Wobec powyższego w tym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: Urząd Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, fax 33  874 95 32,
e-mail: promocja@sucha-beskidzka.pl

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję