przewiń do góry

ZAWIADOMIENIE. XXI Sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka

XXI sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 30 października 2020 r. ( piątek ) o godz. 10.00. Sesja będzie transmitowana w sieci internetowej z Sali Rycerskiej Zamku Suskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sucha Beskidzka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sucha Beskidzka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kamienne”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Stryszawa dotyczącego wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sucha Beskidzka oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka do zawarcia przedmiotowego porozumienia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Sucha Beskidzka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru podjęcia współpracy z Powiatem Suskim w przedmiocie współfinansowania prowadzenia Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.
 13. Informacja o dokonanych analizach oświadczeń majątkowych.
 14. Przyjęcie Protokołu oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miasta w dniu 28 września 2020 r.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

    /-/ Krystian Krzeszowiak

 

W trosce o zdrowie mieszkańców, radnych i pracowników samorządowych, apeluję do mieszkańców o pozostanie w domach i oglądanie obrad w internecie.

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – obrady Rady Miasta Sucha Beskidzka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję