przewiń do góry

ZAWIADOMIENIE. XX sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka

XX sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10 00

Sesja będzie transmitowana w sieci internetowej z sali sesyjnej Urzędu Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 4. Informacje Burmistrza Miasta:
  • z działalności w okresie międzysesyjnym,
  • z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych w II kwartale 2020 r.
 5. Wnioski i zapytania mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sucha Beskidzka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sucha Beskidzka na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego doświetlenia przejść dla pieszych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Sucha Beskidzka z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie petycji.
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta  Sucha Beskidzka za lata 2015 - 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Sucha Beskidzka na lata 2020-2023.
 14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sucha Beskidzka oraz o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.
 15.  Sprawozdanie z realizacji inwestycji za I półrocze 2020 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Nr 1 Biblioteki Suskiej im dra Michała Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Zasypnickiej 1.
 17. Przyjęcie Protokołu oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miasta w dniu 31 lipca 2020 r.
 18.  Wolne wnioski i informacje.
 19.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta                
 /-/ Krystian Krzeszowiak   
                

 

W trosce o zdrowie mieszkańców, radnych i pracowników samorządowych, apeluję do mieszkańców o pozostanie w domach i oglądanie obrad w internecie.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – obrady Rady Miasta Sucha Beskidzka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję