przewiń do góry

ZAWIADOMIENIE XIX sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka

Z A W I A D O M I E N I E

XIX sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się

w dniu 31 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 10 00

 

Sesja będzie transmitowana w sieci internetowej z sali sesyjnej

Urzędu Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania mieszkańców.                                                  
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sucha Beskidzka.
 7. Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sucha Beskidzka za 2019 r.
 9. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 r.
 10. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sucha Beskidzka.
 11. Zmiany w budżecie Gminy Sucha Beskidzka na rok 2020.
 12. Przystąpienie do zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sucha Beskidzka.
 13. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka.
 14. Określenie średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021.
 15. Przyjęcie Protokołu Nr XVIII/2020 oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2020 r.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Krystian Krzeszowiak

 

 

W trosce o zdrowie mieszkańców, radnych i pracowników samorządowych, apeluję do mieszkańców o pozostanie w domach i oglądanie obrad w internecie.

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – obrady Rady Miasta Sucha Beskidzka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję