przewiń do góry

Praca dla rachmistrzów przy spisie rolnym

Od 1 września do 30 listopada na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, którzy będą pracować na terenie Miasta Sucha Beskidzka, trwa do 8 lipca.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, powinien mieszkać, pracować lub uczyć się na terenie Miasta Sucha Beskidzka, posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie. Kandydat nie może być karany za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:  elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą E-PUAP lub na adres mailowy info@sucha-beskidzka.pl, pocztą na adres: Urząd Miasta  Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19, osobiście w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19, lub złożyć do skrzynek znajdujących się przy wejściach do budynku urzędu,

Na kopercie lub w tytule wiadomości elektronicznej należy dopisać: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”. Data wpływu uznawana jest za datę doręczenia dokumentów. Zgłoszenia niekompletne lub po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 33 874 95 45, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie, drogą elektroniczną lub listownie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji, szczegółowe informacje na temat powszechnego spisu rolnego można znaleźć na stronie https://spisrolny.gov.pl/

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję