przewiń do góry

Informacja Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka o numerach oraz granicach obwodów głosowania - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

m. Sucha Beskidzka

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA
SUCHA BESKIDZKA

z dnia 12 czerwca 2020 r.
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto Sucha Beskidzka: ul. Zasypnica, Zasypnicka, Kamienne, Kubasy, Jędrzejaki, Zaciszna, Magnoliowa, Miodowa, Wrzosowa, Spokojna, Klonowa, Kwiatowa, Krzeszowiaków, Ogrodowa, Spółdzielców, Stokowa, Nad Stawami od skrzyżowania z ul. 29 Stycznia do ul. Spółdzielców, Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Billy Wildera do skrzyżowania z ul. Zasypnicką, Słoneczna, Spacerowa, Turystyczna, Smolikówka, Polna, Role, Radosna, Ziołowa, Poziomkowa, Lawendowa, Graniczna, Za Wodą, Dębowa

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Zasypnicka 1, 34-200 Sucha Beskidzka

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Miasto Sucha Beskidzka: Osiedle Beskidzkie bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Przemysłową i Handlową do skrzyżowania z ul. Billy Wildera, Zielona, Handlowa, Billy Wildera

Zespół Szkół im. W. Witosa, ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

Miasto Sucha Beskidzka: Osiedle Na Stawach bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. płk. Tadeusza Semika 3, 34-200 Sucha Beskidzka

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Miasto Sucha Beskidzka: ul. Mickiewicza od Rynku do skrzyżowania z ul. Przemysłową i Handlową, płk. Tadeusza Semika, Andrzeja Szczepkowskiego, Beniowskiego, Batalionów Chłopskich, Juliusza hr. Tarnowskiego, Zamkowa, Wadowicka, Nieszczyńskiej, Rynek, Kościelna, Zakościele, Konopnickiej, Józefa Piłsudskiego, Makowska, Osiedla: Garce, Śpiwle, Pikieta

Urząd Miasta, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka

 

5

Miasto Sucha Beskidzka: ul. dr Z. Karaś, Krótka, Walerego Goetla, Nad Stawami od ul. Cmentarnej do skrzyżowania z ul. 29 Stycznia, Armii Krajowej "B", Źródlana, Armii Krajowej, Armii Krajowej "A", 29 Stycznia, Cmentarna, Podksięże, Panoramiczna, 3 Maja, Szpitalna, Górska, Sumerówka, Nad Skawą, Pod Modrzewiami

Zespół Szkół im. W. Goetla, ul. Kościelna 5, 34-200 Sucha Beskidzka

 

6

Miasto Sucha Beskidzka: ul. Przemysłowa, Kolejowa, Aleksandra Starzeńskiego, Błądzonka, Akacjowa, Konfederatów Barskich, Leśna, Jaworowa, Widokowa, Łagodna, Stroma, Cicha, Świerkowa, Kasztanowa, Lipowa

Filia Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Błądzonka 118, 34-200 Sucha Beskidzka

 

7

Szpital przy ul. Szpitalnej 22 w Suchej Beskidzkiej

Szpital, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

 

 

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Burmistrz Miasta

Sucha Beskidzka

/-/ Stanisław Lichosyt

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję