przewiń do góry

ZAWIADOMIENIE XVII sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka

 

 

ZAWIADOMIENIE

XVII sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się

w dniu 29 maja 2020 r. (piątek) o godz. 10 00

 

Sesja będzie transmitowana w sieci internetowej z sali sesyjnej

Urzędu Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 4. Informacje Burmistrza Miasta:

a) z działalności w okresie międzysesyjnym,

b) z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych w I kwartale 2020 r.

 1. Wnioski i zapytania mieszkańców.
 2. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sucha Beskidzka.
 3. Zmiany w budżecie Gminy Sucha Beskidzka na rok 2020.
 4. Odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszu, dzierżawy i opłaty za użytkowanie przypadających Gminie Sucha Beskidzka lub jej jednostkom organizacyjnym
 5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia.
 6. Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich”.
 7. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń w Zamku Suskim.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sucha Beskidzka z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Sucha Beskidzka za 2019 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019.
 11. Raport z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sucha Beskidzka w 2019 roku.
 12. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miasta Sucha Beskidzka za rok 2019.
 13. Przyjęcie Protokołów oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miasta w dniach 25 lutego i 31 marca 2020 r.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Krystian Krzeszowiak

 

 

W trosce o zdrowie mieszkańców, radnych i pracowników samorządowych, apeluję do mieszkańców o pozostanie w domach i oglądanie obrad w internecie.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – obrady Rady Miasta Sucha Beskidzka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję