przewiń do góry

Komunikat – w sprawie handlu na Targowisku Miejskim

W dniu 19 maja 2020 r. (wtorek)  targowisko  przy ul. Zamkowej w Suchej Beskidzkiej będzie otwarte z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Dopuszczona będzie sprzedaż wyłącznie płodów rolnych, rozsad, roślin, nasion, artykułów spożywczych, środków czystości, zwierząt oraz środków ochrony osobistej (maseczek, przyłbic itp.), kowalstwa, narzędzi, wikliny. Wprowadzenie  wymaganych odstępów pomiędzy stoiskami i określonych zachowań spowoduje, że nie będzie możliwa sprzedaż towarów z wcześniej rezerwowanego miejsca.

Powrót do sprzedaży pozostałych asortymentów nie jest obecnie możliwy ze względu na konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności i odstępów pomiędzy stanowiskami handlowymi.

Handel nadal będzie się odbywał tylko na targowisku głównym, a plac targowy na ul. Nieszczyńskiej pozostaje zamknięty do odwołania. Sprzedawcy artykułów rolno – spożywczych, którzy mieli swoje rezerwowane stanowiska na ww. placu będą mogli prowadzić sprzedaż na głównym placu targowym przy ul. Zamkowej. Wyznaczaniem miejsc  handlowych, nadzorowaniem i egzekwowaniem określonych zasad sprzedaży na placu targowym zajmuje się Straż Miejska w Suchej Beskidzkiej.

Dla bezpieczeństwa sprzedawców i kupujących prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się ściśle do  zaleceń odpowiedzialnych służb.

Wymogi organizacyjne:

  • liczba stanowisk handlowych została ograniczona i będzie wyznaczana przez Straż Miejską;
  • wjazd kupców możliwy jest tylko do godziny 7:00 (dotychczasowa rezerwacja miejsca do handlu nie obowiązuje);
  • miejsce handlowe wyznacza Straż Miejska, zachowując ok 3 m przerwy miedzy stoiskami;
  • wejścia lub wyjścia z placu targowego odbywać się będą tylko w jednym miejscu przy wjeździe z ul. Zamkowej.

Wytyczne  sanitarne:

  • obowiązkiem sprzedawcy jest posiadanie na stoisku płynu do dezynfekcji;
  • osoby przebywające na placu targowym muszą mieć zasłonięte usta i nos;
  • osoby sprzedające zobowiązane są do używania jednorazowych rękawiczek. Osoby kupujące, które nie posiadają rękawiczek zobowiązane są do zdezynfekowania rąk przed wejściem na plac targowy (płyn do dezynfekcji będzie dostępny przy wejściu);
  • jednorazowo na terenie targowiska mogą przybywać maksymalnie 4 osoby na jedno czynne stanowisko handlowe z zastrzeżeniem, że bezpośrednio przy stanowisku mogą przebywać tylko 2 osoby;
  • w kolejce przed stanowiskiem handlowym oraz w oczekiwaniu do wejścia na targowisko należy zachować bezpieczną odległość min. 2 metry od kolejnej osoby

W przypadku, stwierdzenia niezachowania wymogów odległości między kupującymi lub jakichkolwiek innych przesłanek powodujących zagrożenia, Straż Miejska będzie wpuszczać na plac 2 osoby na 1 stanowisko handlowe.

W zależności od rozwoju sytuacji, a przede wszystkim od stosowania się klientów i handlujących  do wymogów zachowania odstępów między sobą zależy przywrócenie w przyszłości handlu pozostałymi artykułami. 

JB

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję