przewiń do góry

Do kogo należy utrzymywanie zjazdów z drogi krajowej ?

Zgodnie z definicją zwartą w ustawie o drogach publicznych, zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych utrzymywanie w należytym stanie technicznym zjazdów z drogi wraz ze znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników posesji przyległych do drogi publicznej, które są obsługiwane przez ten zjazd. 

Dlatego też przypominamy właścicielom nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Wadowickiej oraz ul. Makowskiej – dróg krajowych przebiegających przez Suchą Beskidzką a  należące do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o stosowanie się do ww. obowiązku.

Do właścicieli przyległych do drogi krajowej posesji należy więc oczyszczanie lub wymiana przepustów pod zjazdami w celu zapewnienia ich drożności.

Jednocześnie przypominamy, że rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego. Ich utrzymanie jak równie przepustów pod drogą leży w gestii zarządcy drogi tj. GDDKiA. Zgodnie z przytoczoną ustawą zabrania się odprowadzania wód melioracyjnych z posesji, pól czy lasów do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi, a wszelkie próby podłączenia się do tych rowów są działaniami bezprawnymi i podlegają karze.

                                                                                                                      Lucyna Steczek

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję