przewiń do góry

Zakończyły się walne zebrania sprawozdawcze strażaków ochotników

W sobotę, 15 lutego w jednostce OSP Sucha Beskidzka Miasto, a w minioną sobotę 29 lutego w jednostce OSP Sucha Beskidzka Błądzonka odbyły się walne zebrania sprawozdawcze podsumowujące prace jednostek OSP, działających na terenie miasta Sucha Beskidzka. Warto wspomnieć, że nasze dwie jednostki OSP należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zadaniem systemu jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze, w tym Ochotnicze Straże Pożarne.

Na zebrania przybyli przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji współpracujących z jednostkami. Zarządy OSP przedstawiły działania, które udało się zrealizować w roku ubiegłym, jak również cele i zamierzenia na rok 2020. Przedstawiono również sprawozdania finiszowe za rok 2019 i plany na rok 2020. Działalność obu jednostek jako organizacji pożytku publicznego, jest finansowana w przeważającej części z budżetu miasta Sucha Beskidzka.

Obu zarządom jednostkom udzielono absolutorium za rok poprzedni.

OSP Sucha Beskidzka Błądzonka – Prezes Józef Steczek obecnie zrzesza 32 członków czynnych, 6 honorowych, 9 wspierających oraz 19 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, w tym 7 dziewcząt. Jednostka odnotowała 41 wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych, w tym 6 to pożary, 16 miejscowe zagrożenia, zabezpieczenie Powiatu 15 i 4 wyjazdy związane z ćwiczeniami.

OSP Sucha Beskidzka Miasto – Prezes Roman Wilk zrzesza 50 członków czynnych OSP oraz 2 członków honorowych. OSP uczestniczyło 42 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym w gaszeniu pożarów 9, w likwidacji miejscowych zagrożeń 24 razy i 9 wyjazdów ćwiczebnych.

Druhowie obu jednostek brali udział w ćwiczeniach i szkoleniach prowadzonych we własnym zakresie, i organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz akcjach z przeciwdziałania kryzysowego. Uczestniczyli również w świętach kościelnych, państwowych oraz podczas Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Memoriał Henryka Łasaka”, jako służba zabezpieczenia ruchu.

W podsumowaniu działalności oprócz dużej aktywności w przeprowadzanych akcjach bojowych, podkreślano również zaangażowanie druhów w działalność jednostek.

W 2020 roku OSP Błądzonka głównie planuje zakupić samochód do działań ratowniczo bojowych. W budżecie Miasta Sucha Beskidzka zostały zabezpieczone środki w wysokości 350 tys. złotych, a ze środków własnych jednostka przeznaczyć chce na ten cel 50 tyś. złotych, pozostałe środki finansowe zostaną pozyskane z funduszy zewnętrznych. OSP Miasto planuje wyremontować pomieszczenia socjalne i dokończyć remont garaży nr 2 i 3 w budynku remizy. Ponadto wszyscy strażacy ochotnicy będą podnosić swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach oraz w edukacji młodzieży w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Lucyna Steczek

GALERIA

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję