przewiń do góry

ZAWIADOMIENIE XV sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka

XV sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka

odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r.

(wtorek) o godz. 10 00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta – pok. nr 21 – I piętro

Sucha Beskidzka - ul. Mickiewicza 19

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3.  Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 4.  Informacje Burmistrza Miasta:
  - z działalności w okresie międzysesyjnym,
  - z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta w IV kwartale 2019 r.
   
 5.  Wnioski i zapytania mieszkańców.
 6.  Porządek publiczny i bezpieczeństwo przeciwpożarowe w mieście Sucha Beskidzka.
 7.  Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sucha Beskidzka na lata 2020 – 2030.
 8.  Zmiany w budżecie Gminy Sucha Beskidzka na rok 2020.
 9.  Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dla potrzeb Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej,
 10.  Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej  w Krakowie dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej
 11.  Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Stryszawa w 2020 r. na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością na zajęcia terapeutyczne dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kukowie.
 12.  Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zapisów zakwestionowanych przez Nadzór Wojewody Małopolskiego.
 13.  Zmiany w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
 14.  Przyjęcie regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG.
 15.  Zmiany w uchwale dotyczącej wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
 16.  Zmiany w uchwale dotyczącej przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania w zakresie oczyszczania nawierzchni drogi wojewódzkiej.
 17.  Współdziałanie Gminy Sucha Beskidzka z Powiatem Suskim w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie w roku 2020.
 18.  Udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
 19.  Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Sucha Beskidzka na rok 2020.
 20.  Zatwierdzenie planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Sucha Beskidzka na rok 2020.
 21.  Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sucha Beskidzka na rok 2020.
 22.  Informacja dotycząca realizacji programów ochrony powietrza w tym programu STOP-SMOG.
 23.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 rok.
 24.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na  poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 25.  Przyjęcie Protokołu Nr XIV/2019 oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miasta  w dn. 30 grudnia 2019 r.
 26.  Wolne wnioski i informacje.
 27.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

/ - / Krystian Krzeszowiak

 

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – obrady Rady Miasta Sucha Beskidzka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję