przewiń do góry

ZAWIADOMIENIE posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Sucha Beskidzka

Z A W I A D O M I E N I E

 

posiedzenie Komisji

Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Rady Miasta Sucha Beskidzka

odbędzie się w dniu 20 lutego 2020 r. (czwartek)

o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta

Sucha Beskidzka - ul. Mickiewicza 19

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale dotyczącej przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania w zakresie letniego oczyszczania nawierzchni drogi wojewódzkiej.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale dotyczącej wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG.
 8. Informacja dotycząca realizacji programów ochrony powietrza w tym programu STOP-SMOG.
 9. Ustalenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Sucha Beskidzka na rok 2020.
 10. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia wspólnego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych w dniu 16 grudnia 2019 r.
 11. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Rozwoju Gospodarczego i Finansów

/ - / Adam Leśniak

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję