przewiń do góry

ZAWIADOMIENIE posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Sucha Beskidzka

Z A W I A D O M I E N I E

 

posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Rady Miasta Sucha Beskidzka

odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 r. (środa) o godz. 16 00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta

Sucha Beskidzka - ul. Mickiewicza 19

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Porządek publiczny i bezpieczeństwo przeciwpożarowe w mieście.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania Gminy Sucha Beskidzka z Powiatem Suskim w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie w roku 2020.
  6. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 rok.
  7. Ustalenie planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Sucha Beskidzka na rok 2020.
  8. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia wspólnego Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 16 grudnia 2019 r.
  9. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący

Komisji Spraw Społecznych

/-/ Tadeusz Kosman

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję