przewiń do góry

ZAWIADOMIENIE wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Sucha Beskidzka

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta - ul. Mickiewicza 19

Porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Sucha Beskidzka.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2020.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sucha Beskidzka na lata 2020 - 2030.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sucha Beskidzka na rok 2020.
  8. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia wspólnego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych w dniu 28 listopada 2019 r.
  9. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Komisji

Rozwoju Gospodarczego i Finansów

 

/-/ Adam Leśniak

 

 

Przewodniczący Komisji

Spraw Społecznych

/-/ Tadeusz Kosman

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję