przewiń do góry

Z A W I A D O M I E N I E wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Sucha Beskidzka

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta - ul. Mickiewicza 19

Porządek obrad :

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym oraz schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla których właściwą miejscowo jest Gmina Sucha Beskidzka.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Sucha Beskidzka na lata 2020  - 2025.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na 2020 r.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania
  na proekologiczne.
 10. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia wspólnego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych w dniu 27 września 2019 r.
 11. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów
/-/ Adam Leśniak
 
Przewodniczący Komisji
Spraw Społecznych
/-/ Tadeusz Kosman

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję