przewiń do góry

Zawiadomienie o XII sesji Rady Miasta Sucha Beskidzka

XII sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta – pok. nr 21 – I piętro Sucha Beskidzka - ul. Mickiewicza 19

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3.  Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 4.  Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5.  Wnioski i zapytania mieszkańców.
 6.  Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sucha Beskidzka na lata
  2019 – 2030.
 7.  Zmiany w budżecie Gminy Sucha Beskidzka na rok 2019.
 8.  Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9.  Uzgodnienie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
 10.  Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przez Gminę Sucha Beskidzka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
 11.  Sprzedaż nieruchomości wpisanych  do rejestru zabytków.
 12.  Informacja o stanie realizacji zadań i plany pracy placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020.
 13.  Realizacja zadań w zakresie sportu w tym wykorzystanie obiektów sportowych w mieście - sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.
 14.  Informacja z działalności Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej.
 15.  Informacja o dokonanych analizach oświadczeń majątkowych.
 16.  Przyjęcie Protokołu Nr XI/2019 oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miasta w dniu 30 września 2019 r.
 17.  Wolne wnioski i informacje.
 18.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                / - / Krystian Krzeszowiak

 

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – obrady Rady Miasta Sucha Beskidzka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję