przewiń do góry

Z A W I A D O M I E N I E posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Sucha Beskidzka

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Sucha Beskidzka - ul. Mickiewicza 19

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przebieg prac inwestycyjnych w zakresie budowy Centrum Kultury.

4. Przedstawienie projektów, w których wykorzystano środki z Unii Europejskiej oraz ich wysokość za okres 2017 - 2019.

5. Ocena stanu gospodarki wodno - ściekowej i funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości wpisanych               do rejestru zabytków.

8. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia wspólnego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych w dniu 27 września 2019 r.

9. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji
   Rozwoju Gospodarczego i Finansów
    / - / Adam Leśniak

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję