przewiń do góry

Ratowanie pomnika przyrody

Zakończyły się prace służące ochronie drzewa z gatunku Wiąz górski znajdującego się przy ul. Mickiewicza, naprzeciwko Urzędu Miasta Sucha Beskidzka, uznanego za pomnik przyrody. Końcem września podczas silnego wiatru złamał się konar ponad trzystu letniego drzewa.

Na wniosek Burmistrza Miasta radni podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia zabiegów ratujących cenne historycznie drzewo. Opracowanie projektu uchwały poprzedzone było ekspertyzą dendrologiczną, przygotowaną przez inspektora i rzeczoznawcę w zakresie ochrony i pielęgnacji drzew pana Przemysława Janusza. W opracowanym operacie dendrologicznym wskazano na konieczność usunięcia posuszu, w tym martwych, chorych i zagrażających bezpieczeństwu gałęzi, obniżenia korony oraz wzmocnienia drzewa przy zastosowaniu specjalnych wiązań elastycznych i statycznych, które pozwolą na odciążenie bardzo rozłożystych konarów. Prace prowadzone były przez wykwalifikowanych specjalistów z uprawnieniami do wykonywania tego typu prac, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. W przeciągu 5 kolejnych lat przeprowadzane będą sukcesywnie prace pielęgnacyjne prowadzące do przebudowy korony drzewa w celu poprawienia statyki i zapobiegnięcia rozłamaniu pnia co ma spowodować ochronę przed uszkodzeniami suskiego pomnika przyrody. Warto nadmienić, że w 1963 roku Wiąz ustanowiony został pomnikiem przyrody i od tego czasu wszelkiego rodzaju prace wykonywane na potzreby ochorony przyrody oraz zakres zabiegów pielęgnacyjnych wykonywane są na podstawie uchwały Rady Miasta.

 

Za pomniki przyrody uznawane są twory przyrody ożywionej i nieożywionej, które oprócz wartości naukowych, przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych  i kulturowych charakteryzują się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je spośród innych tworów natury. Znajdziemy je zarówno na terenach chronionych, jak  i poza nimi, w lasach i na terenach otwartych, zupełnej głuszy, a także w miastach.

Wiele cennych pomników przyrody tracimy zarówno z powodów naturalnych, bo te drzewa obumierają, jak i na skutek rozbudowy dróg, osiedli czy zakładów przemysłowych. Dlatego ważne jest ratowanie tych, które pozostały. Polega to przede wszystkim na zapobieganiu, lub przynajmniej spowalnianiu naturalnych procesów, jakim te zabytki przyrody podlegają i które przyśpieszane są np. przez różnego rodzaju zanieczyszczenie. Starym drzewom obcina się suche konary, czyści pnie z próchna i spina klamrami czy impregnuje środkami grzybo i owadobójczymi. Oczywiście dotyczy to tylko obiektów rosnących poza lasami. W środowisku naturalnym, w parkach narodowych czy rezerwatach drzewa podlegają procesom starzenia się, zamierania i rozkładu. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. Pomniki przyrody oznaczane są prostokątnymi tablicami koloru zielonego(w przypadku pojedynczych tworów przyrody ożywionej lub nieożywionej) jak w przypadku suskiego wiązu lub czerwonego (w przypadku skupiska tworów przyrody ożywionej lub nieożywionej).

 

Lucyna Steczek

GALERIA

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję