przewiń do góry

Tele-Anioł

Tele-Anioł to projekt skierowany do osób, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz rozwój usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania.

W ramach projektu na terenie województwa małopolskiego powstanie Centrum Teleopieki, zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Wsparcie w postaci usług teleopiekuńczych otrzyma 10 000 uczestników, którzy zostaną wyposażeni bezpłatnie w opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS i kartą SIM z możliwością całodobowego połączenia głosowego z Centrum, w którym pracować będą ratownicy medyczni oraz wykwalifikowani asystenci teleopieki, a wśród nich także psycholodzy.   Kolejnym założeniem projektu jest wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności. Zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Z usług Małopolskiego Tele-Anioła mogą skorzystać osoby, które mieszkają i przebywają na terenie województwa małopolskiego oraz są niesamodzielne, ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność i wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. samodzielne robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie itp.).  Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście we wszystkich lokalizacjach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM lub elektronicznie, dla osób  które posiadają  kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany za pośrednictwem ePUAP. Proces rekrutacji składa się z trzech etapów. Pierwszy formalny-weryfikowanie formalnie formularza zgłoszeń i tworzenie list rankingowych. Etap II  to podstawowa ocena sytuacji materialno-życiowej, ostatnim etapem jest rozszerzona ocena sytuacji materialno-życiowej.

Nasza Gmina przystąpiła do programu, aby umożliwić niesamodzielnym, mieszkańcom Suchej Beskidzkiej dostęp do usług bezpieczeństwa wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne oraz usług opiekuńczych i sąsiedzkich. W przypadku osób samotnych, które nie mogą liczyć na pomoc ze strony najbliższych pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pomogą wypełnić niezbędne formalności związane z rekrutacją. Miasto wspiera także lokalne Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego, które jest partnerem tego przedsięwzięcia.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej

WWW.malopolska.pl/teleaniol lub

w Biurze projektu Stowarzyszenia EIRR

ul. Adama Mickiewicz 175, pok. Nr 5 ( II piętro)

e-mail: teleaniol.malopolska@gmail.com

Tel. 518 040 457

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję