przewiń do góry

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta - ul. Mickiewicza 19

Porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sucha Beskidzka.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
  6. Zaopiniowanie sprawy przejęcia działek zajętych pod drogę wewnętrzną.
  7. Sprawozdanie z działalności PT „Beskidy – Tourist” za rok 2017.
  8. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej za rok 2017.
  9. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów

/-/ Adam Leśniak

Przewodniczący Komisji
Spraw Społecznych

/-/ Krystian Krzeszowiak

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję