przewiń do góry

Mobilna Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Osoby, które chcą posiadać Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej posiadające tradycyjną ( plastikową) kartę mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej, celem złożenia wniosku o uzyskania aplikacji na urządzenia mobilne. Aplikacje można uzyskać bezpłatnie do końca 2019 roku.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. 

Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki oferują nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Program ma charakter ogólnopolski, a Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci.

Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Karta wydawana jest bezpłatnie.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b. szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki.

3) bez ograniczeń wiekowych − w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

MKDR – mobilna aplikacja karty dużej rodziny (na smartfony )

Jakie funkcje ma aplikacja mKDR?

•  rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;

•  aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;

•  funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;

•  użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych” (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);

•  aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);

•  aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp - podając kod pin.

Osoby ubiegające się o Kartę będą składać jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na którym będą zaznaczać czy ubiegają się o Kartę tradycyjną czy elektroniczną czy obie, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez gminę zostanie przyznana Karta w wybranej formie (jeśli zostaną przyznane 2 formy Karty obie będą miały ten sam numer). Jednocześnie, rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna będzie mógł wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym (przed wszystkim smartfonie) Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica.

Ponadto, jeśli członek rodziny wielodzietnej do dnia 31.12.2017 r. złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, to przyznanie drugiej formy Karty wiąże się jedynie z weryfikacją, czy dany członek rodziny wielodzietnej posiada ważną formę Karty w innej formie, niż wnioskowana, a ponadto, czy uzupełnił adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego.

Jak ubiegać się o Kartę ?

Pobierz wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wypełnij go, a następnie zanieś do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej lub złóż elektronicznie.

Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

 

Więcej informacji można uzyskać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej

ul. Mickiewicza 19

33 874 95 23

 

lub na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

 

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję