przewiń do góry

„Stop Smog” - nowy program do walki z zanieczyszczonym powietrzem

Z dniem 11 lutego 2019 roku wchodzą w życie przepisy, które umożliwiają wdrożenie dawno zapowiadanego programu termo-modernizacyjnego „Stop Smog”. Głównym celem nowego programu jest poprawa efektywności energetycznej istniejących domów jednorodzinnych poprzez ich termomodernizację oraz wymianę przestarzałych pieców węglowych.

"Stop Smog" to projekt pilotażowy dla 31 gmin w Polsce umieszczonych na liście Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które według tej organizacji mają najbardziej zanieczyszczone powietrze. Ponieważ Sucha Beskidzka jest wśród miast, gdzie od kilku lat jakość powietrza jest monitorowana i zdiagnozowana, pieniądze z rządowego programu „Stop Smog” w pierwszej kolejności trafią m.in. do nas.

Program "Stop Smog" różni się od drugiego podobnego programu o nazwie "Czyste Powietrze" tym, że jest przeznaczony dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych i będzie realizowany przez gminy. Osoby, które spełnią określone w ustawie warunki będą mogły mieć docieplony budynek, wymienione okna i instalacje grzewcze ponosząc najwyżej 10% kosztów. Odpowiednie wnioski o dotacje, która może wynieść 70%  może składać do Ministerstwa Gospodarki jedynie gmina. Wniosek musi  spełniać szereg warunków, m.in. gmina winna posiadać uchwalony przez Radę Miasta program niskoemisyjny i zapewnić w budżecie miasta pozostałe środki na prace termomodernizacyjne z dochodów własnych. Następnie zawierane jest porozumienie pomiędzy Ministerstwem Gospodarki, a gminą na okres realizacji projektu, który może wynosić maksymalnie trzy lata.

Według szacunków termomodernizacja jednego domu może wynosić średnio ok. 53 tys. zł brutto.

Dla kogo dopłaty do termomodernizacji?

W ramach programu „Stop Smog”, gmina będzie mogła zawierać umowy na wymianę pieca i/lub termomodernizację domu jednorodzinnego z osobami, które spełnią określone warunki, są to m.in. :

-  beneficjent musi być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, który faktycznie zamieszkuje w budynku, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie,

- do programu zakwalifikuje się osoba, której w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy z gminą średni, miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (1.802,15 zł) i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (1.287,25 zł.),

- posiadane przez osobę ubiegającą się o wsparcie środki własne i zasoby majątkowe, z uwzględnieniem wartości budynku lub lokalu nie mogą przekraczać kwoty 424.000 zł,

- beneficjent musiałby udostępnić swój dom ekipom budowlanym i instalatorskim i wyrazić zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości oraz w sposób określony w uchwale Rady Miasta.

- przez 10 lat gmina ma prawo kontrolować, czy przestrzegane są warunki umowy. Jeśli w trakcie kontroli zostałoby  stwierdzone, że właściciel domu np. spala w kotle odpady, albo zainstalował dodatkowe urządzenia grzewcze, gmina może zażądać zwrotu pieniędzy,

- przez 10 lat będzie obowiązywać zakaz zbycia domu pod groźbą zwrotu kosztów przedsięwzięcia. Po 5 latach kwota zwrotu wynosiłaby 50% tych kosztów i zmniejszałaby się o 10% za każdy kolejny rok do upływu 10 lat. W uzasadnionych przypadkach gmina mogłaby zrezygnować z części tych pieniędzy. Co ważne, żadnych pieniędzy nie będą musiały zwracać osoby, które dostaną dom w spadku przed upływem 10 lat od zakończenia inwestycji przez gminę.

     Gmina Sucha Beskidzka pomimo niemałych środków finansowych, które muszą być zabezpieczone  w budżecie i konieczności zaangażowania organizacyjnego, przygotuję odpowiednią dokumentację i jeszcze w tym roku przystąpi do realizacji programu "Stop Smog".

Już dzisiaj zachęcamy właścicieli domów jednorodzinnych, którzy spełniają powyższe kryteria, do składania w Urzędzie Miasta pisemnych deklaracji o chęci udziału w programie.

 

Ekodoradca
Nina Piórkowska

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję