przewiń do góry

Zawody strzeleckie „LATO 2018”

W dniu 21 sierpnia br. na suskiej strzelnicy odbyły się Zawody o Puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Stanisława Lichosyta w ramach zakończenia akcji „LATO 2018” organizowanej przez Zarząd Powiatowy LOK w Suchej Beskidzkiej. Po dwumiesięcznym przygotowaniu młodzież rywalizowała ze sobą w dwóch kategoriach: dziewczęta i chłopcy.

Okres wakacyjny jest to czas, podczas którego dzieci i młodzież mogą odpocząć od nauki i skupić się na wypoczynku i błogim lenistwie. Uczeń w zależności od upodobań może je spędzić według własnego uznania. Wakacje w Suchej Beskidzkiej można spędzić w różnorodny sposób. Oprócz przygotowanej przez instytucje kultury i placówki oświatowe oferty wakacyjnej młodzi ludzie mogli także uczestniczyć w zajęciach na suskiej strzelnicy.  Podsumowaniem ich dwumiesięcznych  zmagań strzeleckich były zorganizowane 21 sierpnia br. Zawodowy  o Puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, podczas których młodzież mogła zaprezentować swoje umiejętności.  Każdy uczestnik oddał 3 strzały próbne i 10 ocenianych z broni kbks kal. 5,6 mm z otwartymi przyrządami celowniczymi do tarczy z odległości 25m. z pozycji leżącej. Zadanie, przed którym stanęła młodzież, nie było łatwe. Jednak młodzi ludzie poradzili sobie z nim wyśmienicie. Zaprezentowali szkołę cierpliwości i hart ducha walki, by osiągnąć wyznaczony cel. W imieniu Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka puchary i dyplomy wręczył Sekretarz Gminy Tadeusz Woźniak.

Warto przypomnieć, że strzelectwo kształtuje pozytywne cechy osobowościowe, przydatne w nauce i w życiu codziennym, takie jak: koncentracja, wytrwałość, koordynacja ruchowa, precyzja, ambicja. Mianem strzelectwa sportowego określa się dyscyplinę sportu polegającą na współzawodnictwie w strzelaniu ze sportowej broni palnej albo pneumatycznej do tarczy lub celów ruchomych. Jej uprawianie daje niewątpliwie dużo satysfakcji. Stanowi korelację z edukacją dla bezpieczeństwa oraz jest wspaniałym sposobem na spędzanie wolnego czasu.

Wyniki:

Dziewczęta:

  1. Natalia Hudziak 69 pkt.
  2. Julia Hudziak 57 pkt.
  3. Aneta Kudzia 26 pkt.

Chłopcy:

  1. Karol Spyrka 82 pkt.
  2. Kamil Talaga 79 pkt.
  3. Antoni Klimasara 72 pkt.

Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Suchej Beskidzkiej jest stowarzyszeniem sportowym, działającym na terenie naszego miasta.  Celem Ligi jest szerokie działanie w dziedzinie patriotyczno‑obronnego wychowywania społeczeństwa między innymi  poprzez: popularyzację  i pielęgnowanie wartości patriotycznych, kształtowanie postaw patriotycznych społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem  młodzieży i podtrzymywanie czynnej więzi społeczeństwa z Wojskiem Polskim oraz tradycję oręża polskiego, organizację i współpracę przy przedsięwzięciach istotnych dla uświetnienia: świąt państwowych i wojskowych, rocznic patriotycznych,  podkreślenia swym czynnym udziałem ważnych tradycji i świąt lokalnych, a także dalszego rozwoju sportów obronnych. Więcej informacji dotyczących LOK Zarząd Powiatowy w Suchej Beskidzkiej  można znaleźć pod adresem strony internetowej.

 

Działalność stowarzyszeń sportowych, w tym LOK w Suchej Beskidzkiej  jest wspierana przez samorząd miejski, który przekazuje corocznie dotacje z budżetu gminy na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dofinansowanie dla stowarzyszeń i klubów sportowych umożliwienia stałe zajęcia i szkolenia sportowe dzieci i młodzieży naszego miasta, a co za tym podnoszenia ich sprawności fizycznej i zagospodarowanie wolnego czasu.  

 

Lucyna Steczek

Sabina Stopka

 

 

GALERIA

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję